Darmowa wysyłka w Polsce!

NL-GHK-Cu w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych

NL-GHK-Cu w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych

Terapia peptydem NL-GHK-Cu pozwala, na zachowanie prawidłowego przepływu krwi w naszym organizmie, a co za tym idzie, peptyd jest pomocny w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego, pozwalając na zachowanie zdrowego organizmu a w konsekwencji na wydłużenie życia. 

 

Streszczenie: Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią najczęstszą przyczynę zgonów na świecie. Niewydolności serca określana jest w  kategoriach nowej, niezakaźnej epidemii dlatego tak ważne jest prawidłowe dbanie o układ sercowo-naczyniowy. Nowoczesną terapią, która pomaga we wspomnianej profilaktyce jest terapia peptydem NL-GHK-Cu.

Słowa kluczowe: •NL-GHK-Cu •układ sercowo naczyniowy •budowa serca •praca serca •budowa naczyń krwionośnych •krążenie krwi w krwioobiegu •choroby układu sercowo-naczyniowego •kardiotoksyczność •tłumienie fibrynogenu •żyła •tętnica •krwioobieg 

Wprowadzenie

Choroby sercowo-naczyniowe to grupa zaburzeń serca i naczyń krwionośnych. Do najistotniejszych czynników ryzyka w przypadku chorób serca należą m.in. nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, cukrzyca, palenie tytoniu, niewłaściwe odżywianie, siedzący tryb życia, nadwaga i otyłość, nadmierny przewlekły stres, wiek i płeć. Działanie peptydu NL-GHK-Cu pozwala na eliminacje chorob zwiazanych z układem sercowo naczyniowym, związanych z wiekiem, dziedziczeniem, urazami mechanicznymi czy w stosunku do nieprawidłowego stylu życia poprzez regulację poziomu fibrynogenu czy przeciwdziałaniu kardiotoksycznosci. 

 

BUDOWA SERCA

Układ krążenia jako zamknięty system transportujący krew składa się z serca oraz naczyń krwionośnych. Głównym elementem układu krążenia jest wspomniane serce, mieszczące się w śródpiersiu, za mostkiem, które zbudowane jest z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej, dzięki której dochodzi do skurczów powodujących krążenie krwi w naczyniach krwionośnych. W budowie serca wyróżnia się dwa przedsionki oraz dwie komory, komorę prawą i lewą. Ze względu na to, iż przedsionki toczą krew tylko do komór, ich ściany są cieńsze od ścian komór, które toczą krew do wszystkich tętnic. Aby krew docierała nawet do najdalszych komórek organizmu jej ciśnienie musi być na tyle wysokie aby wykazywała taką zdolność. Do przedsionków otwierają się żyły doprowadzające krew do serca a z komór wychodzą tętnice wyprowadzające krew z serca. Między przedsionkami a komorami oraz przy wyjściu naczyń z komór znajdują się zastawki, które otwierają się tylko w jedną stronę wymuszając jednokierunkowy przepływ krwi, zapobiegając jej cofaniu.

PRACA SERCA 

Bicie serca jest procesem nieprzerwalnym, poniewaz brak dostarczania krwi do jakiegokolwiek narządu, poprzez jego bicie, doprowadza do nieodwracalnych, niebezpiecznych zmian oraz obumierania tkanek. Krew doprowadzana przez żyły dostarczana jest w pierwszym etapie do obu przedsionków, a gdy te się kurczą dochodzi do wypchnięcia dostarczonej krwi do komór serca. W momencie skurczu komór dochodzi do wypchnięcia krwi z serca do tętnic. Serce po tym etapie pozostaje w krótkim okresie spoczynku a w momencie jego rozluźnienia jego przedsionki na nowo wypełniają się krwią. 

 

BUDOWA NACZYŃ KRWIONOŚNYCH 

Krew rozprowadzana jest po organizmie za pomocą naczyń krwionośnych a konkretnie tętnicami, żyłami oraz naczyniami włosowatymi. Zewnętrzna część naczyń krwionośnych stanowi ich warstwę ochronną, środkowa zbudowana jest z tkanki mięśniowej gładkiej, która pozwala na ich zwężenie lub rozszerzenie regulując w ten sposób przepływ krwi, natomiast wewnętrzna warstwa jest cienka i gładka tak aby gwarantować swobodny przepływ krwi. Krew w tętnicach płynie pod bardzo wysokim ciśnieniem dlatego warstwa mięśni i błona wewnętrzna są grube. Przeciwnie, mięśniówka żył, która jest cienka ze względu na niskie ciśnienie przepływu krwi. Błona wewnętrzna tworzy zastawki, które zapobiegają cofaniu się krwi i pomagają tłoczyć krew wbrew sile grawitacji. Pomiędzy tętnicami i żyłami istnieją połączenia w postaci bardzo cienkich naczyń włosowatych tworzących gęste sieci. Ściany naczyń włosowatych zbudowane są tylko z jednej warstwy komórek tj. nabłonka jednowarstwowego płaskiego, dzięki któremu możliwa jest wymiana gazowa oraz przenikanie do wnętrza i na zewnątrz naczynek różnych substancji.

 

 

KRĄŻENIE KRWI W KRWIOOBIEGU 

Przepływ krwi możliwy jest dzięki zamkniętemu systemowi, na który składają się krwiobiegi, mały i duży. W krwioobiegu małym, nazywanym także płucnym, przepływająca krew zawiera dużą ilość dwutlenku węgla a znikoma ilość tlenu tłoczona jest z prawej komory do tętnic płucnych. Z kolei te rozgałęziają się na drobniejsze tętniczki, końcowo stając się cienkimi naczyniami włosowatymi oplatającymi pęcherzyki płucne. Między krwią naczyń włosowatych a pęcherzykami płucnymi zachodzi wymiana gazowa, gdzie, krew na zasadzie dyfuzji oddaje dwutlenek węgla i pobiera tlen. Natleniona krew wraca żylnymi naczyniami włosowatymi, które zbierają się w większe naczynia żylne. Żyłami płucnymi krew niosąca dużo tlenu wpada do lewego przedsionka.

W momencie skurczu zachodzącego w lewym przedsionku, krew wpływa do lewej komory, gdzie zaczyna się praca drugiego z obiegów, obiegu dużego. Następnie krew z lewej komory trafia do największej tętnicy organizmu jaką jest aorta, która rozgałęzia się na mniejsze tętnice, które zbliżając się do komórek ciała, tworzą system naczyń włosowatych. Za ich pośrednictwem w sąsiedztwo komórek dostarczany jest tlen i substancje odżywcze, a odbierane zostają produkty przemiany materii. W komórkach zachodzi dyfuzja gazów oddechowych, czyli wymiana gazowa wewnętrzna. Do tkanek wędruje tlen, a z tkanek do naczyń włosowatych przenika dwutlenek węgla. Odtlenowana krew zbierana jest do żylnych naczyń włosowatych, które łączą się w większe naczynia żylne. Żyły główne z górnej i dolnej części ciała odprowadzają krew z dwutlenkiem węgla do prawego przedsionka.

NAJCZĘSTSZE CHOROBY UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO

 

Choroba niedokrwienna serca, czyli ostre zespoły wieńcowe, niewydolność serca, kardiomiopatie, wady budowy mięśnia sercowego, wady zastawkowe, zaburzenia rytmu serca i przewodzenia

Objawy: Najczęstszym objawem choroby wieńcowej jest ból w klatce piersiowej, któremu towarzyszy uczucie ucisku oraz gniecenia w klatce piersiowej. Ból umiejscowiony jest zazwyczaj za mostkiem i atakuje, gdy jesteśmy narażeni na nadmierny stres lub podczas wysiłku fizycznego. Dodatkowo mogą pojawić się kłopoty z prawidłowym oddychaniem i nudności. 

Przewlekła niewydolność żylna, żylaki, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Objawy: widocznie poszerzone żyły powierzchniowe, które przypominają sznury lub sploty o ciemnym zabarwieniu z wyczuwalnymi uwypukleniami, obrzęki nóg i stóp, ból tępy lub piekący, szczególnie po długim staniu, uczucie ciężkości nóg, swędzenie, mrowienie, kurcze mięśni.

 

Nadciśnienie tętnicze

Objawy: Stan ten charakteryzuje się bólami głowy oraz bezsennością, kołataniem serca, szumami w uszach, mroczkami przed oczami, a nawet zawrotami głowy. 

 

Niewydolność serca 

Objawy: U pacjentów z niewydolnością serca często można zaobserwować obrzęki będące skutkiem zatrzymania wody w organizmie oraz duszności i zmęczenie.

 

Zawał serca

Objawy: Chorzy uskarżają się na silny ból za mostkiem, nagłą duszność wysiłkową, silny ból brzucha z wymiotami lub nudnościami, silne zawroty głowy, omdlenie lub utrata przytomności, kołatanie serca, osłabienie.

Arytmia serca 

Objawy: Uczucie, że serce bije zbyt wolno lub zbyt szybko, duszności, trudności z oddychaniem, uczucie dławienia, bóle wieńcowe, zasłabnięcia, utrata przytomności, zawroty głowy, lęk, niepokój, zaburzenia pamięci.

Udar mózgu

Objawy: U pacjentów z tą chorobą dochodzi do niedowładu kończyn u nogi lub ręki oraz asymetrii dolnej części twarzy w obrębie ust. 

Choroba reumatyczna serca 

Objawy: Objawia się dusznościami oraz bólami w klatce piersiowej, szczególnie za mostkiem. Ból może  promieniować do pleców, szyi lub lewego barku. Dolegliwości bólowe zwiększają się podczas kaszlu oraz leżenia, ponadto u niektórych może wystąpić tachykardia oraz kołatanie serca czy obrzęk kostek i podudzi. 

Zespół Raynauda 

Objawy: Konsekwencją jest blednięcie palców u rąk lub stóp (czasem może to być nos lub małżowiny uszne).

Zespół sercowo-płucny 

Objawy: Charakteryzuje się kołataniem serca, dusznościami, omdleniami, chłodnymi dłońmi i stopami oraz sinicą skóry, która może obejmować nawet płatki uszu, wargi i nos.

 

POZYTYWNY WPŁYW GHK-CU NA KARDIOTOKSYCZNOŚĆ 

Kardiotoksyczność objawia się m.in. zaburzeniami rytmu serca, wpływając na efektywność jego pracy. Dzięki działaniu peptydu NL-GHK-Cu zmniejszone zostaje ryzyko wystąpienia tych dolegliwości oraz towarzyszących im zawrotów głowy, osłabieniu, męczliwości, duszności i omdleń. Efekty kardiotoksyczności indukowanej  przy stosowaniu NL-GHK-Cu według badań zmieniają znacząco wpływ na parametry dotyczące objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej i skrócenia frakcji. W badaniach przeprowadzono również ekspresję rekombinowanego tripeptydu wraz z oczyszczaniem i charakterystyką właściwości chemicznych, które po raz pierwszy ujawniły silną funkcję peptydu NL-GHK-Cu do ochrony przed kardiotoksycznością. 

 

POZYTYWNY WPŁYW GHK-CU NA TŁUMIENIE FIBRYNOGENU

Bez względu na to, co jest przyczyną wzrostu stężenia fibrynogenu w osoczu, należy pamiętać o tym, że zawsze pozostaje on negatywnym predyktorem rozwinięcia chorób zakrzepowo-zatorowych. Stosowanie peptydu NL-GHK-Cu ma duży wpływ na przepływ krwi przez mikrokrążenie, w którym krew działa jak tiksotropowy płyn. Dzięki peptydowi dochodzi do regulacji poziomu fibrynogenu a najnowsze badania wykazały, że poziom fibrynogenu jest głównym czynnikiem ryzyka dla chorób sercowo-naczyniowych. Dodatkowo NL-GHK-Cu hamuje produkcję interleukiny-6, głównego regulatora produkcji fibrynogenu. Jak wskazują dane dotyczące profilu genów, NL-GHK-Cu obniża częstość występowania genu łańcucha beta fibrynogenu. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 1. L.Pickart, A.Margolina, Regenerative and Protective Actions of the GHK-Cu. 2018; 19; doi:10.3390/ijms19071987 
2.A.Kubica, G.Grześk, Z.Grąbczewska, Choroby układu sercowo-naczyniowego- wyzwanie dla promocji zdrowia. 2006, 11, 2, 44–47.
Wybierz swoją walutę
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Zastosuj kupon