EPITHALON 10MG

199.00

Peptyd Epithalon pochodzi z epitalaminy, czyli naturalnie występującego w organizmie polipeptydu, który jest wytwarzany w szyszynce. Główną właściwością Epithalonu jest jego zdolność do zwiększania aktywności telomerazy w komórkach somatycznych. Pomaga to komórkom odtwarzać telomery, które są niezbędnymi częściami ochronnymi DNA, co skutkuje m.in. zdolnościami peptydu do regulacji rytmu okołodobowego, eliminacji zaburzeń snu przez normalizację poziomu melatoniny, promowania głębszego snu, silnych właściwości przeciwutleniających, a przede wszystkim zdolnością do promowania procesów przeciwstarzeniowych.

Original price was: 995.00zł.Current price is: 795.00zł.

Original price was: 597.00zł.Current price is: 507.00zł.

Czym jest Epithalon?

Peptyd Epithalon pochodzi z epitalaminy, czyli naturalnie występującego w ludzkim organizmie polipeptydu, który jest wytwarzany w szyszynce.

Działanie peptydu Epithalon przede wszystkim może znacznie opóźnić oraz zahamować powstawanie w organizmie zmian związanych z jego starzeniem się.

Z przeprowadzonych badań laboratoryjnych wynika, że oprócz działania przeciwstarzeniowego peptyd Epithalon posiada zdolność do m.in. regulacji rytmu okołodobowego, promowania głębszego snu, poprawy widzenia, czy silnego działania przeciwutleniającego.

Epithalon wykazuje działanie przeciwstarzeniowe organizmu ze względu na:

 • Wpływie na telomerazę: Epithalon posiada właściwości hamujące proces skracania się telomerów, który powoduje starzenie się organizmu. Im telomer szybciej zostaje skrócony, tym szybciej dochodzi do procesów starzenia. Telomery skracają się przy każdym podziale komórki, a więc można powiedzieć, że skracający się telomer stanowi „licznik”, ponieważ im zwiększająca się z wiekiem liczba podziałów komórki, tym proces starzenia jest pogłębiany, a ryzyko powstawania chorób związanych z wiekiem zwiększone.
 • Wpływie na ekspresję genów: Epithalon wpływa korzystnie na zmiany dotyczące ekspresji genów, które mogą prowadzić do zaburzeń w produkcji specyficznych peptydów regulacyjnych, a to z kolei wywołuje niekorzystne, patologiczne zmiany w tkankach i narządach.
 • Wpływie na antyoksydajcę: Równowaga pomiędzy szkodliwymi oksydantami, jakimi są wolne rodniki, a antyoksydantami, które je neutralizują, powinna zostać zachowana. Jeżeli równowaga pomiędzy tymi związkami zostaje zaburzona dochodzi do rozpoczęcia w organizmie stanu stresu oksydacyjnego, który m.in. jest przyczyną przyspieszonego starzenia się organizmu i rozwoju wielu chorób związanych z wiekiem. Działanie peptydu Epithalon sprzyja promowaniu procesów mających neutralizować powstawanie wolnych rodników, czyli krótko mówiąc, peptyd przywraca zakłóconą równowagę w organizmie, zahamowując procesy starzenia.

Struktura peptydu Epithalon

Źródło: MedChem

Sekwencja: ALA–GLU–ASP–GLY

Wzór cząsteczkowy: C14 H22 N4 O9

Masa cząsteczkowa: 390,35 g/mol

Badania dotyczące peptydu Epithalon

a) Epithalon a zapobieganie starzenia się organizmu

Wiele z przeprowadzonych badań wykonanych zostało przy wykorzystaniu hodowli fibroblastów z ujemnym wynikiem telomerazy, jako komórek znajdujących się w fazie starzenia. Dzięki działaniu peptydu Epithalon doszło do indukcji ekspresji podjednostki katalitycznej, aktywności enzymatycznej telomerazy i wydłużania telomerów, co najprawdopodobniej spowodowane było reaktywacją genu telomerazy w komórkach somatycznych, co wskazuje na możliwość wydłużenia życia populacji komórek i całego organizmu poprzez zastosowanie peptydu.

Inne, wcześniejsze badania wykonane na modelu zwierzęcym wykazały, iż stosowanie Epithalonu zmniejsza częstotliwość mutacji chromosomowych, co także było tożsame z wydłużaniem telomerów, a co za tym idzie, spowolnieniem procesu starzenia. W badaniu z wykorzystaniem oocytów również potwierdzono hamujący starzenie potencjał peptydu Epithalon.

Źródło: PubMed

Rysunek 1. W niniejszym badaniu przeprowadzonym na oocytach zwierząt zauważono wpływ Epithalonu na zatrzymanie starzenia się komórek. Obraz w grupie kontrolnej przedstawia komórki oocytów, kolejny z obrazów przedstawia starzejące się komórki, obraz oznaczony “Epithalon” ukazuje zatrzymanie starzenia się komórek. Komórki na obrazie, pod wpływem działania peptydu Epithalon są w takiej samej ilości, a wszelkie ich uszkodzenia zostały zminimalizowane co udowadnia potencjał przeciwstarzeniowy peptydu.

b) Epithalon a ułatwianie zasypiania

Epithalon wykorzystywany jest do zwiększenia naturalnej produkcji telomerazy, czyli enzymu, który pomaga komórkom odtwarzać telomery, które są ochronnymi częściami DNA. Ostatecznie prowadzi to do spowolnienia starzenia się populacji komórek. W przeprowadzonych badaniach wykazano również, że Epithalon pomaga przywrócić i normalizować produkcję melatoniny przez szyszynkę, a także przywracać normalny rytm dobowy produkcji kortyzolu, co zapewnia lepszy sen w nocy.

W miarę starzenia organizmu obserwuje się obniżony nocny dobowy poziom melatoniny w osoczu krwi oraz obniżoną amplitudę dobowego rytmu hormonalnego, co świadczy o zaburzeniach funkcji uwalniania melatoniny szyszynki. Preparat peptydowy jakim jest Epithalon przywraca nocne wydzielanie endogennej melatoniny i prowadzi do normalizacji hormonalnego rytmu dobowego w osoczu krwi. Przeprowadzane doświadczenia jednoznacznie wykazują, że Epithalon zwiększył stężenie melatoniny w godzinach wieczornych. Zawartość melatoniny osobników leczonych Epithalonem była ponad 3 razy wyższa niż w grupie kontrolnej. Epithalon nie tylko stymulował syntezę melatoniny, ale także znormalizował rytmy dobowe stężenia kortyzolu we krwi obwodowej.

c) Epithalon a poprawa narządu wzroku

Według badań Epithalon przedłuża funkcjonalną integralność siatkówki oka z dziedzicznym barwnikowym zapaleniem siatkówki w taki sposób, iż wpływa na intensyfikację aktywności bioelektrycznej i funkcjonalnej siatkówki, dzięki zachowaniu struktury morfologicznej. Efekt kliniczny widoczny jest w 90% przypadków. Analiza działania Epitahlonu sugeruje, że tetrapeptyd uczestniczy w mechanizmach transkrypcji wspólnych dla nasady i siatkówki, poprawiając w ten sposób widzenie.

d) Epithalon a spadek ciśnienia tętniczego

Często nadciśnieniu tętniczemu towarzyszy zaburzenie lipidowe, którym jest hipercholesterolemia, a najczęściej aterogenna dyslipidemia, której towarzyszy zwiększone stężenie trójglicerydów i zmniejszenie cholesterolu HDL. Przeprowadzone badanie wykazało, że u osobników, którym podany został peptyd Epithalon zauważyć można lepszy, a przede wszystkim prawidłowy metabolizm lipidów, a co za tym idzie prowadzi to do obniżenia nadciśnienia tętniczego, co zmniejsza ogólne ryzyko wystąpienia chorób i dolegliwości ze strony układu sercowo-naczyniowego.

e) Epithalon a eliminacja stresu

Badania przeprowadzone nad peptydem Epithalon wykazały, że zwiększa on aktywność proliferacyjną tymocytów, zarówno wzmocnioną pod wpływem stresu rotacyjnego, jak i stłumioną pod wpływem stresu połączonego. Peptyd wzmacniał również współistniejące działanie IL-1beta. Wyniki badania odpowiadały wpływowi Epithalonu na różne, wywołane stresem zmiany w aktywności nSMazy we frakcji P2 kory mózgowej. nSMaza aktywowana Epithalonem w błonach kory mózgowej zwiększa wpływ stymulujący IL-1beta na aktywność enzymu. Powyższe badanie potwierdza, że peptyd Epithalon wykazuje ochronne działanie przeciwstresowe, na poziomie przekazywania sygnału IL-1beta drogą sfingomieliny w tkance nerwowej, jak również na poziomie docelowej proliferacji tymocytów.

Bibliografia

 1. V.Kh Khavinson, Peptides and Ageing. 2002; 3:11-144
 2. V.Khavinson, M.Razumovsky, S.Trofimova, R.Grigorian, A.Razumovskaya, Pineal-regulating tetrapeptide epitalon improves eye retina condition in retinitis pigmentosa, 2002; 365-8
 3. Apostolopoulos V, Bojarska J, Chai TT, et al. A Global Review on Short Peptides: 2.Frontiers and Perspectives. Molecules. 2021;26(2):430. Published 2021 Jan 15. doi:10.3390/molecules26020430
 4. Adult Treatment Panel III.: Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) expert panel of detection, evaluation and treatment of high blood cholesterol in adults. JAMA 2001, 285: 2486-97
 5. D.Sibarov, R.Kovalenko, V.Malinin, V.Khavinson, Epitalon influences pineal secretion in stress-exposed rats in the daytime. 2002; 23(5-6):452-4
 6. L.Kozina, Investigation of antihypoxic properties of short peptides.  2008;21(1):61-7
 7. V.Khavinson, E.Korneva, V.Malinin, E.Rybakina, I.Ivanovich, S,Shanin, Effect of epitalon on interleukin-1beta signal transduction and the reaction of thymocyte blast transformation under stress. 2002; 23(5-6):411-6
 8. X.Yue, S.Liu, J.Guo, T.Meng, X.Zhang, H.Li, C.Song, Z.Wang, H.Schatten, Epitalon protects against postovulatory aging-related damage of mouse oocytes in vitro. 2022 Apr 15; 14(7): 3191–3202.10.18632/aging.204007
Wybierz swoją walutę
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Zastosuj kupon