BPC-157 5MG

199.00

BPC-157 to syntetyczny peptyd, który jest zbudowany z 15 aminokwasów. Wyizolowany z ludzkiego soku żołądkowego wykazuje wysoką skuteczność przede wszystkim w procesach regeneracyjnych organizmu. Peptyd BPC-157 sprzyja gojeniu się ran i uszkodzeń skóry, regeneracji urazów więzadeł, regeneracji urazów ścięgien i złamań kości. Dodatkowo peptyd BPC-157 wykazuje działanie ochronne na różne tkanki i narządy, takie jak przełyk, żołądek, dwunastnica, błony śluzowe jelita grubego, wątroba, trzustka, rogówka, czy serce. Badania laboratoryjne udowodniły, iż peptyd BPC-157 ponadto wykazuje działanie przeciwzapalne, działanie pozwalające zmniejszyć ból, a także działanie mogące zwiększać odporność organizmu.

Original price was: 995.00zł.Current price is: 795.00zł.

Original price was: 597.00zł.Current price is: 507.00zł.

Czym jest BPC-157?

BPC jest skrótem zwrotu Body Protective Compound, co oznacza, w dosłownym tłumaczeniu Związek Ochronny Ciała i właśnie na tym polega funkcja tego peptydu. Peptyd w przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych okazał się skuteczny głównie w urazach układu mięśniowo-szkieletowego oraz dolegliwościach układu pokarmowego.

BPC naturalnie występuje w organizmie człowieka, a dokładniej w jego przewodzie pokarmowym. Fragment 157 jest fragmentem BPC zbudowanym z 15 aminokwasów i jest to fragment najbardziej scharakteryzowany, zbadany i niezbędny do aktywności BPC, w całości, tworząc peptyd BPC-157.

BPC-157 wykazuje działanie ochronne i regeneracyjne ze względu na:

 • Promowanie wzrostu nowych naczyń krwionośnych: BPC-157 stymuluje produkcję czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), co wspomaga powstawanie nowych naczyń krwionośnych. Pozwala to na poprawę przepływu krwi docierającej do uszkodzonych tkanek, powodując przyspieszenie gojenia powstałych uszkodzeń.
 • Zmniejszenie stanu zapalnego: BPC-157 może hamować produkcję cytokin prozapalnych i promować produkcję cytokin przeciwzapalnych. Działanie to pozwala zmniejszyć stan zapalny.
 • Ochrona przed śmiercią komórek: BPC-157 może chronić komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi stresem oksydacyjnym, obecnością wolnych rodników i innymi szkodliwymi czynnikami. Może to pomóc w promowaniu przetrwania i gojenia się komórek.
 • Stymulowanie naprawy tkanek: BPC-157 wspomaga stymulację produkcji kolagenu i innych białek, które są niezbędne do naprawy tkanek.

Struktura peptydu BPC-157

Źródło: Chemical Book

Sekwencja: GLY–GLU–PRO–PRO–PRO–GLY–LYS–PRO–ALA–ASP–ASP–ALA–GLY–LEU–VAL

Wzór cząsteczkowy: C62 H98 N16 O22

Masa cząsteczkowa: 1419,56 g/mol

Badania dotyczące peptydu BPC-157

a) BPC-157 a gojenie ran

Peptyd BPC-157 posiada zdolność do szybszego tworzenia się nowych tkanek i przyspieszania kolagenazy, dzięki czemu rana, skaleczenie, czy oparzenie goi się szybciej. Peptyd promuje działanie czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego VEGF, co powoduje powstawanie nowych naczyń krwionośnych wspomagających procesy regeneracyjne skóry. Przyspieszona zostaje także proliferacja komórek, dzięki czemu gojenie się ran jest szybsze i skuteczniejsze, a blizny powstałe po tego typu urazach są mniejsze i spłycone.

Każdy uraz skóry skutkuje okresem rekonwalescencji, a w późniejszym etapie powstawaniem blizn. Peptyd BPC-157 znajduje zastosowanie nie tylko w łagodzeniu objawów i przyspieszeniu regeneracji, ale także minimalizuje skutek powstania rany, jakim jest blizna. 

b) BPC-157 a gojenie uszkodzeń ścięgien

BPC-157, promując proces angiogenezy prowadzi do powstawania nowych naczyń krwionośnych, dostarczając w ten sposób, do miejsca urazu, odpowiednie ilości krwi i składników odżywczych potrzebnych dla szybszej regeneracji ścięgna.

 

Dodatkowo peptyd BPC-157 posiada zdolność aktywacji do pracy fibroblastów, które odpowiedzialne są za naprawę i utrzymanie tkanek, co prowadzi do szybszego gojenia uszkodzonych ścięgien. Podczas gojenia się ścięgien ważna jest zwiększona aktywność i liczba powstających fibroblastów, ponieważ dopływ krwi do tych tkanek jest słaby co ogranicza poziom naprawy ścięgien.

Źródło: PubMed

Rysunek 1. Badanie zostało przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych, przez 7 dni. W badaniu porównano komórki uszkodzonego ścięgna w grupie kontrolnej nietraktowanej żadnym preparatem z grupą badaną (BPC-157 w stężeniach 1 ug/ml oraz 2 ug/ml). Wnioski jasno pokazują zwiększoną liczbę fibroblastów w grupie traktowanej peptydem BPC-157, w obu stężeniach, co udowodniło pozytywne działanie peptydu na uszkodzone ścięgna.

c) BPC-157 a regeneracja układu kostno-szkieletowego

W przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych zauważono, że terapia pooperacyjna przy pomocy peptydu BPC-157 przynosi zadowalające efekty i może prowadzić do szybszego powrotu do sprawności fizycznej, zmniejszyć ból i skrócić okres rekonwalescencji, poprzez swoje zdolności regeneracyjne. Peptyd BPC-157 łagodził skutki ingerencji w strukturę kości i tkanki miękkie.

Źródło: PubMed

Rysunek 2. W obrazie mikroskopowym zauważalne są widoczne obrzęki, które powstały w przeciągu 30 dni od mechanicznej, wywołanej podczas badania laboratoryjnego kontuzji. U zwierząt kontrolnych, które nie zostały zakwalifikowane do terapii BPC-157 obrzęki te są znacznych rozmiarów (obraz a i b). U zwierząt poddanych terapii BPC-157, w dawce 2 μg/kg zauważalne są minimalne zmiany obrzękowe, podczas gdy w dawce 200 μg/kg nie są zauważalne żadne zmiany- brak różnicy w stosunku do zdrowych zwierząt. 

d) BPC-157 a regeneracja układu pokarmowego

Cytoprotekcyjne działanie BPC-157 może wskazywać na to, iż staje się on jej nowym mediatorem, biorącym udział w odpowiedzi cytoochronnej, jak i adaptacyjnej odpowiedzi cytoochronnej, działając przeciw egzogennym i endogennym czynnikom podrażniającym. BPC-157 jest stabilny w soku żołądkowym, a łącząc ze sobą procesy regeneracyjne wykazuje szeroki zakres leczenia skutków terapii lekami NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne).

Wywoływana dzięki zastosowaniu BPC-157 angiogeneza, tworzy nowe naczynia krwionośne z już istniejących naczyń. Dzięki zajściu procesu angiogenezy, peptyd BPC-157 znajduje swoje zastosowanie w procesie gojenia się wrzodów żołądka i uszkodzeń wątroby, spowodowanych terapią lekami NLPZ.

Źródło: PubMed

Rysunek 3. Prezentacja zmian w wątrobie wywołanych celekoksybem należącym do grupy NLPZ (A) oraz po podaniu peptydu BPC-157 (a). Podanie BPC-157 minimalizuje szkodliwe skutki stosowania NLPZ w wątrobie.

BPC-157 w bardzo dużym stopniu złagodził uszkodzenia wątroby wywołane celekoksybem, który spowodował jej uszkodzenie. Przed zastosowaniem BPC-157 stwierdzone zostało wyraźne stłuszczenie mikropęcherzyków i makropęcherzyków wątrobowych, rozszerzone zatoki i fragmentaryczna martwica wątroby.

e) BPC-157 a spadek nadciśnienia tętniczego

Peptyd BPC-157 posiada właściwości wpływające na proces wazodylatacji, czyli rozszerzenie naczyń krwionośnych, a co za tym idzie, następuje spadek ciśnienia krwi. Mechanizm działania peptydu BPC-157 pozwala w ten sposób na jego protekcyjno-ochronne działanie, polegające na zapobieganiu wzrostowi ciśnienia krwi w sposób bezpieczny i bez skutków ubocznych.

W przeprowadzonym badaniu peptyd BPC-157, w zależności od użytego stężenia, powodował wazodylatację w pierścieniach aortalnych z nienaruszonym śródbłonkiem. Wazodylatacja przy stężeniu BPC-157 wynoszącym 0,1 lub 1 μg/mL mieściła się w granicach od 16,5±5,5% do 19,5±3,0%, przy stężeniu 10 μg/mL 28,3±3,5% a przy dawce BPC-157 wynoszącej 100 μg/mL 48,3±3,2%. Dodatkowo wazodylatacja w niniejszym badaniu dzięki działaniu BPC-157 była trwała, stale utrzymująca się i szybko osiągnięta.

f) BPC-157 a wpływ na układ moczowo-płciowy

Ze względu na profil działania peptyd BPC-157 powoduje uelastycznienie tkanek, prowadząc do wzmocnienia mięśni dna miednicy. Z innych artykułów można dowiedzieć się, iż peptyd wykazuje również działanie na układ nerwowy, co w przypadku nietrzymania moczu powoduje zatrzymanie uczucia parcia na pęcherz. Działanie peptydu BPC-157 pozwala na pogrubienie struktury mięśniowej cewki moczowej, co skutkuje znacznie zmniejszonym ryzykiem wystąpienia schorzenia nietrzymania moczu w przyszłości.

W badaniu laboratoryjnym wykazano, iż terapia peptydem BPC-157, niezależnie od przyjętego schematu dawkowania, czy sposobu podania, całkowicie przeciwdziała spadkowi wartości LPP, czyli wysokości ciśnienia śródpęcherzowego. Dzięki działaniu BPC-157 osiągnięte zostały wartości pierwotne, odnotowane u zdrowych osobników badania. Dodatkowo ściana cewki moczowej potraktowana BPC-157 wykazała grubszą i bardziej regularną strukturę mięśniową w porównaniu z grupą kontrolną charakteryzującą się obecnością cienkiej warstwy mięśniowej.

Bibliografia

 1. L.He, D.Feng, H.Guo, Y.Zhou, Z.Li, K.Zhang, W.Zhang, S.Wang, Z.Wang, Q.Hao, C.Zhang, Pharmacokinetics, distribution, metabolism, and excretion of body-protective compound 157, a potential drug for treating various wounds, in rats and dogs. 2022; 13: 1026182. 10.3389/fphar.2022.1026182
 2. S.Seiwerth, M.Milavic, J.Vukojevic, S.Gojkovic, I.Krezic, L.Batelja-Vuletic, K.Pavlov, A.Petrovic, S. Sikiric, H.Vranes, A.Blagaic, P.Sikiric, Stable Gastric Pentadecapeptide BPC 157 and Wound Healing. 2021; 12: 627533. 10.3389/fphar.2021.627533
 3. D.Perovic, D.Kolenc, V.Bilic, N.Somun, D.Drmic, E.Elabjer, G.Buljat, S.Seiwerth, P.Sikiric, Stable gastric pentadecapeptide BPC 157 can improve the healing course of spinal cord injury and lead to functional recovery in rats. 2019; 14: 199. 10.1186/s13018-019-1242-6
 4. M.Staresinic, MJapjec, H.Vranes, A.Prtoric, H.Zizek, Stable Gastric Pentadecapeptide BPC 157 and Striated, Smooth, and Heart Muscle. 2022; 10(12): 3221. 10.3390/biomedicines10123221
 5. S.Strbe, S.Gojkovic, I.Krezic, H.Zizek, H.Vranes,I.Barisic, D.Strinic, Over-Dose Lithium Toxicity as an Occlusive-like Syndrome in Rats and Gastric Pentadecapeptide BPC 157. 2021 Nov; 9(11): 1506. 10.3390/biomedicines9111506
 6. C.Chang,  W.Tsai, M.Lin, Y.Hsu, J.Pang, The promoting effect of pentadecapeptide BPC 157 on tendon healing involves tendon outgrowth, cell survival, and cell migration. 201; 110(3):774-80. doi:10.1152/japplphysiol.00945.2010.
Wybierz swoją walutę
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Zastosuj kupon