synthagen_mikolajkowy

Świąteczna promocja -125zł na wszystkie 3paki oraz -250zł na wszystkie 5paki.

bpc14

Terapia peptydem BPC-157 we wspieraniu urazów sportowych u sportowców i osób aktywnych fizycznie

Streszczenie: Terapia BPC-157 w świecie sportu i aktywności fizycznej znajduje zastosowanie nie tylko dzięki swojej funkcji regeneracyjnej, ale także protekcyjnej, przeciwbólowej, przeciwzapalnej czy przeciwobrzękowej. Szerokie spektrum zastosowania terapii pozwala na wdrożenie jej jako terapii leczniczej, zapobiegawczej oraz wspomagającej przy nabytych urazach sportowych czy przy wzmożonej aktywności fizycznej.

Słowa kluczowe: urazy sportowe; uszkodzenia sportowe; aktywność fizyczna; narząd ruchu; mikrourazy; boczne przyparcie rzepki, terapia BPC-157; staw skokowy; rzepka; uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego-ACL; uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej; przeciążenie więzadła rzepki; urazy stawów; złamanie Bennetta; uszkodzenie ścięgna Achillesa; urazy mięśni; naderwanie mięśnia zerwanie mięśnia; urazy kręgosłupa; zwyrodnienie stawu barkowego; boczne skrzywienie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i piersiowym; uraz klatki piersiowej; stłuczenie żeber; profilaktyka

Wykaz skrótów: BPC- body protection compound;

Urazy i uszkodzenia sportowe

Ryzyko wystąpienia urazów sportowych to nieodłączny element związany z uprawianiem każdej aktywności fizycznej. Urazy i uszkodzenia w sporcie związane są zazwyczaj z nadmiernym obciążeniem podczas uprawiania wysiłku fizycznego. Na urazy narażeni są zarówno zawodowi sportowcy, uprawiający określone dyscypliny sportowe, jak i osoby zajmujące się sportem amatorsko, szczególnie w przypadkach gdy nie mają one wystarczającej wiedzy w zakresie uprawiania danej aktywności. Prawidłowe postępowanie podczas uprawiania sportu jest istotne, ponieważ efektywne rezultaty przynieść mogą tylko umiejętnie wykonywane ćwiczenia. Niestety, rzadko spotkać można się z uniknięciem urazów i uszkodzeń podczas uprawiania jakiejkolwiek dyscypliny sportowej. Uprawiając aktywność fizyczną zarówno, intensywne doskonalenie ruchów jak i zwiększenie siły mięśni nie odbywa się bez skutków ubocznych, czego efektem jest przyspieszone zużycie tkanek, szczególnie u zawodowych sportowców, gdzie nadmierna eksploatacja dotyczy okolicy, w której tkanki, genetycznie są mniej wartościowe i podatne na często występujące, sumujące się mikrourazy. Niepokojąca, wzrastająca liczba urazów i uszkodzeń narządu ruchu u osób aktywnych fizycznie może prowadzić do poważnych dysfunkcji, dlatego tak ważne jest odpowiednie leczenie bądź profilaktyka na etapie powstawania mikrourazów, których skutki nie znikną bez odpowiedniego postępowania. Dodatkowo, profilaktyczna terapia znajduje zastosowanie u osób biernych fizycznie, ponieważ, ciało człowieka w ciągu życia poddawane jest bardzo zróżnicowanym obciążeniom związanym z naturalną potrzebą ruchu.

Zastosowanie terapii peptydem BPC-157 w przypadku najczęściej występujących urazów sportowych.

Urazy stawu kolanowego

Staw kolanowy jako najbardziej złożony funkcjonalnie i mechanicznie staw w ludzkim organizmie jest równocześnie stawem najbardziej narażonym na mikrourazy, które prowadzą do powstania danych dysfunkcji, powodujących ograniczenia w poruszaniu, ból i dyskomfort osoby u której wystąpił. W roli przypomnienia, staw kolanowy składa się z trzech kości jakimi są kość udowa, piszczelowa oraz rzepka. Mięśnie okalające staw kolanowy to napinacz powięzi szerokiej, krawiecki, czworogłowy uda, obszerny pośredni, przyśrodkowy, boczny, półścięgnisty, półbłoniasty, dwugłowy uda i smukły. Staw kolanowy codziennie poddawany jest obciążeniom, mikrourazom, nadmiernemu napięciu czy rozciągnięciu mięśni otaczających ten staw. Ważne, w leczeniu i profilaktyce dotyczącej stawu kolanowego jest przywrócenie bądź utrzymanie stabilności co zapewnia prawidłową pozycję stojącą. Ważne jest również aby do wszystkich treningów oraz aktywności fizycznej włączyć ćwiczenia równoważne, stabilizacyjne oraz odpowiednie substancje jako środki prewencyjne przed urazami. Do substancji działającymi profilaktycznie na staw skokowy należy BPC-157. Poniżej przedstawiamy najczęściej występujące urazy związane z uszkodzeniem stawu kolanowego oraz leczniczy i profilaktyczny profil działania BPC-157 w przypadku tych urazów.

1.Boczne przyparcie rzepki

Uraz nazywany bocznym przyparciem rzepki związany jest z urazem występującym w okolicy stawu rzepkowo-udowego, który tworzy tylna część rzepki z kłykciami kości udowej. Uraz wynika wskutek zwiększonego nacisku na kłykieć boczny kości udowej co zaburza prawidłowe funkcjonowanie rzepki, poprzez jej nieprawidłowy tor ślizgu. W przypadku sportowców, gdzie często dochodzi do zgięć kolana, schorzenie to prowadzi do ograniczenia życia aktywnego fizycznie oraz silnego bólu. W momencie wystąpienia tego urazu dochodzi kolejno do stanu zapalnego, osłabienia mięśni i uszkodzenia chrząstki stawowej, której uraz nieprawidłowo leczony prowadzi do poważnych dysfunkcji zwyrodnieniowych. Dobór odpowiedniej metody, leczenie objawowe jak i profilaktyczne prowadzi do powrotu aktywności fizycznej oraz jej zachowania na dotychczasowym poziomie.

Leczniczy i profilaktyczny profil działania BPC-157 w przypadku bocznego przyparcia rzepki

 • W stanach łagodnych BPC-157 pomaga wyeliminować zaburzenia anatomiczne m.in. szpotawość stawu skokowego;

 • W stanach ostrych leczenie obejmuje rehabilitację, która uzupełniona jest o leczenie terapią BPC-157 jako środka przeciwzapalnego i przeciwbólowego wykazującego działanie anty receptorowe. Dzięki działaniu peptydu dochodzi do antagonizacji bólu, które opiera się na działaniu poprzez centralny układ dopaminergiczny. Działanie przeciwbólowe BPC-157 zauważalne jest w bardzo małej dawce i w krótkim czasie;

W profilaktyce, systematyczne stosowanie peptydu BPC-157 prowadzi do, wzmocnienia głowy przyśrodkowej mięśnia czworogłowego oraz obniżenia napięcia pasma biodrowo – piszczelowego powięzi szerokiej uda.

Terapia peptydem BPC-157 we wspieraniu urazów sportowych

Rysunek 1. Skuteczność terapii BPC-157 w przypadku bocznego przyparcia rzepki

2.Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego-ACL

Predyspozycjami związanymi z wystąpieniem uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego-ACL może być nie tylko podstawowa przyczyna, za którą uważa się mechanizm uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego z jednoczesną rotacją kolana lub rotacji na prostym kolanie, ale także niewydolność mięśnia pośladkowego średniego bądź wiek osoby uprawiające aktywność fizyczną. Więzadła najbardziej narażone są na urazy w miejscu przyczepu do kości udowej bądź piszczelowej. Uraz związany jest z wystąpieniem krwiaka śródstawowego, urazu torebki stawowej czy uszkodzenia ogólnej powierzchni stawowej. Objawami jakie występują przy tym schorzeniu jest niestabilność kolana i może być to związane z uszkodzeniem innych struktur stawu takich jak łąkotka czy więzadło poboczne piszczelowe. Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego-ACL jest niebezpiecznym urazem, prowadzącym do niestabilności ruchowej a co za tym idzie niemożności wykonywania treningu z jednoczesnym dyskomfortem i bólem. Szybkie wdrożenie terapii jest istotne w celu prawidłowej postawy i przywrócenia pożądanej aktywności ruchowej, w szczególności u wyczynowych sportowców. Istotna, efektywna terapia ma swoje uzasadnienie w zapobieganiu poważnym schorzeniom jakie moga rozwinac sie poprzez nieprawidłowe leczenie bądź bagatelizowanie objawów.

Leczniczy i profilaktyczny profil działania BPC-157 w przypadku uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego-ACL

 • W stanach łagodnych BPC-157 pomaga wyeliminować zaburzenia anatomiczne m.in. szpotawość stopy;

 • W stanach ostrych leczenie obejmuje rehabilitację, która uzupełniona jest o leczenie terapią BPC-157 jako środka przeciwzapalnego i przeciwbólowego wykazującego działanie anty receptorowe. Dzięki działaniu peptydu dochodzi do antagonizacji bólu, które opiera się na działaniu poprzez centralny układ dopaminergiczny. Działanie przeciwbólowe BPC-157 zauważalne jest w bardzo małej dawce i w krótkim czasie;

 • W profilaktyce, systematyczne stosowanie peptydu BPC-157 prowadzi do, zmniejszenia skutków nacisku na obciążoną kończynę z boku przy lekkim zgięciu stawu.

3.Uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej

Uraz jakim jest uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej powstaje podczas wykonywania ruchu w zamkniętym łańcuchu kinematycznym bądź w wyniku nieleczonych wcześniej mikrourazów. Podczas uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej, w większości przypadków dochodzi do uszkodzenia chrząstki. Uraz najczęściej związany jest z nieprawidłowościami anatomicznymi miednicy poprzez co z koślawością kolan. Urazowi towarzyszy kłujący, ostry ból w końcowej fazie zginania kolana lub jego zablokowanie podczas wyprostu. Odpowiednie leczenie, w określonym czasie jest istotne dla przywrócenia funkcji ruchowych osoby uprawiającej sport lub aktywność.

Leczniczy i profilaktyczny profil działania BPC-157 w przypadku uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej

 • W stanach łagodnych BPC-157 pozwala na wsparcie naturalnych procesów regeneracyjnych organizmu poprzez potencjał regeneracyjny, działając w głębszej, nieukrwionej części łąkotki;

 • W stanach ostrych leczenie obejmuje rehabilitację,która uzupełniona jest o leczenie terapią BPC-157 jako środka przeciwzapalnego i przeciwbólowego wykazującego działanie anty receptorowe. Dzięki działaniu peptydu dochodzi do antagonizacji bólu, które opiera się na działaniu poprzez centralny układ dopaminergiczny. Działanie przeciwbólowe BPC-157 zauważalne jest w bardzo małej dawce i w krótkim czasie. W zaawansowanym stadium urazu konieczna może być operacja. Działanie BPC-157 pozwoli na uśmierzenie bólu pooperacyjnego oraz regeneracji zarówno samej łąkotki jak i skóry uszkodzonej przez nacięcie i zabieg operacyjny;

 • W profilaktyce, systematyczne stosowanie peptydu BPC-157 prowadzi do, złagodzenia bądź całkowitego wyeliminowania powstawania mikrourazów podczas wysiłku fizycznego, prowadzących do powstania powyższego schorzenia.

4. Przeciążenie więzadła rzepki- „kolano skoczka”

Objawem charakterystycznym dla przeciążenia więzadła rzepki jest ból poniżej więzadła rzepki, przy jej wierzchołku. Przyczyną jak sama nazwa wskazuje, najczęściej jest gwałtowne hamowanie mięśniem czworogłowym podczas wykonywania skoku. Występujący ból podczas urazu prowadzi do ograniczenia aktywności ruchowej i może występować w różnym nasileniu, począwszy od znikającego bólu po przewlekły i uciążliwy ból.

Leczniczy i profilaktyczny profil działania BPC-157 w przypadku przeciążenia więzadła rzepki

 • W stanach łagodnych BPC-157 pozwala na wsparcie naturalnych procesów regeneracyjnych poprzez zdolności do kolagenazy poprzez co odbudowa intensywnie naruszonego kolana może okazać się szybsza i mniej bolesna;
 • W stanach ostrych leczenie obejmuje rehabilitację,która uzupełniona jest o leczenie terapią BPC-157 jako środka przeciwzapalnego i przeciwbólowego wykazującego działanie anty receptorowe. Dzięki działaniu peptydu dochodzi do antagonizacji bólu, które opiera się na działaniu poprzez centralny układ dopaminergiczny. Działanie przeciwbólowe BPC-157 zauważalne jest w bardzo małej dawce i w krótkim czasie. Dodatkowe działanie promujące wcześniej wspomnianą kolagenazę prowadzi do szybszej regeneracji uszkodzonego więzadła rzepki;
 • W profilaktyce, systematyczne stosowanie peptydu BPC-157 prowadzi do, znacznego złagodzenia powstawania urazów i mikrourazów co prowadzi do szerszych procesów regeneracyjnych a co za tym idzie brak wyłączenia z życia fizycznego osoby uprawiającej sport.

Terapia peptydem BPC-157 we wspieraniu urazów sportowych 1

Rysunek 2. Wpływ terapii BPC-157 na schorzenie zwane kolanem skoczka

Urazy stawów

Aktywność fizyczna, szczególnie w świecie sportu i nadmiernego wysiłku fizycznego, może skończyć się urazem stawu. Do urazów stawowych zaliczmy złamania, zwichnięcia czy skręcenia. Każdemu urazowi towarzyszy nasilający się ból, obrzęk, zasinienie czy ograniczenie ruchomości, dlatego też tak ważna jest szybka i skuteczna terapia, która pozwoli przywrócić nam swobodę poruszania się i komfort życia.

1.Złamanie Bennetta

Złamanie Bennetta jest urazem występującym typowo u sportowców. Nazywane również złamaniem bokserskim, dotyczy I kości śródręcza, gdzie nastąpiło podwinięcie w stawie śródręczno-paliczkowym. Objawami towarzyszącymi temu urazowi są silny ból kciuka lub w okolicy nadgarstka. Leczenie tego typu urazu jest skomplikowane i wymagające rehabilitacji. Terapia peptydem BPC-157 występuje tutaj jako terapia dodatkowa i wspomagająca.

Leczniczy i profilaktyczny profil działania BPC-157 w przypadku złamania Bennetta

 • BPC-157 jako środek przeciwzapalny i przeciwbólowy wykazuje działanie anty receptorowe. Dzięki działaniu peptydu dochodzi do antagonizacji bólu, które opiera się na działaniu poprzez centralny układ dopaminergiczny. Działanie przeciwbólowe BPC-157 zauważalne jest w bardzo małej dawce i w krótkim czasie;

 • Peptyd BPC-157 pozwala na dwukrotnie szybszy zrost złamanej kości. Fibroblasty powstające w miejscu złamania, które tworzą strukturę rusztowania, zbudowaną z wapnia, chrząstki i kolagenu, powstają szybciej w towarzystwie peptydu. Podczas gojenia złamania kości, nowa tkanka charakteryzuje się dużą kruchością i delikatnością, a działanie BPC-157 wspomaga ten proces, prowadzący do większej jej wytrzymałości i twardości a co za tym idzie szybszą regenerację i zrost kości.

Urazy ścięgien

Uszkodzenie czy zerwanie mięśnia jest jednym z najpoważniejszych i najczęstszych urazów tkanek miękkich. Ze schorzeniem tym spotykamy się w przypadku zarówno wyczynowych sportowców jak i osób które sport uprawiają jedynie rekreacyjnie czy sporadycznie. Najczęściej powstaje w wyniku urazu pośredniego, kiedy dochodzi do gwałtownego skurczu ścięgna m.in. podczas gwałtownego skoku bądź wysiłku bez wcześniejszego przygotowania. Za przyczynę uszkodzenia ścięgna uznaje się również, jego wcześniejszy stan zapalny. Przy uszkodzeniu mięśnia towarzyszą takie objawy jak nagły i silny ból, obrzęk, unieruchomienie czy wylewy podskórne

1.Uszkodzenie ścięgna Achillesa

Ścięgno Achillesa jako ścięgno piętowe jest największym i najsilniejszym ścięgnem w naszym organizmie. U osób aktywnych fizycznie i sportowców zawodowych jest jednym z najczęściej naderwanych ścięgien. Za jego podstawową funkcję uznaje się umożliwienie zginania stawu skokowego a więc funkcje dość istotną dla zachowania ciągłości aktywności fizycznej. Pojęcie zerwania ścięgna opisywane jest jako całkowite przerwanie ciągłości włókien ścięgnistych łączących mięsień z kością. Za bezpośrednią przyczynę zerwania ścięgna uważa się nadmierną siłę jaka oddziałuje w danym momencie na dany mięsień. Przy zerwaniu ścięgna Achillesa towarzyszącymi objawami jest m.in. silny ból, krwiak, utykanie na nogę czy szybko narastający obrzęk. Całkowite wyłączenie z aktywności fizycznej zmusza nas do podjęcia natychmiastowego leczenia i terapii związanej z urazem.

Leczniczy i profilaktyczny profil działania BPC-157 w przypadku uszkodzenia ścięgna Achillesa

 • BPC-157 jako środek przeciwzapalny i przeciwbólowy wykazuje działanie anty receptorowe. Dzięki działaniu peptydu dochodzi do antagonizacji bólu, które opiera się na działaniu poprzez centralny układ dopaminergiczny. Działanie przeciwbólowe BPC-157 zauważalne jest w bardzo małej dawce i w krótkim czasie. Peptyd wspomaga uszkodzone ścięgno do szybszej regeneracji. Dzięki działaniu BPC-157 okres rekonwalescencji po urazie ścięgna jest znacznie krótszy. Terapia BPC-157 zmniejsza powstały obrzęk w okolicy ścięgna, a także zapobiega powstawaniu zrostów;
 • Profilaktyczne, systematyczne zażywanie peptydu znajduje zastosowanie w ochronie i regeneracji ścięgna po przebytym urazie.

Terapia peptydem BPC-157 we wspieraniu urazów sportowych 2

Rysunek 3. Wpływ BPC-157 na regeneracje ścięgna Achillesa

Urazy mięśni

Uraz mięśnia można definiować na różne sposoby. Najistotniejszy z nich dotyczy uszkodzeń ostrych, wywołanych nadmiernym i nagłym naciskiem na mięśnie, najczęściej podczas wysiłku fizycznego. Włókna mięśniowe zostają rozerwane a towarzyszące temu objawy takie jak ból, utrata siły, obrzęk czy krwawienie eliminują nas z czynności sportowych jak i prawidłowego, normalnego funkcjonowania. Najczęściej urazom ulegają ścięgna w okolicy uda czy kolana. Natomiast napięcie mięśni przez dłuższy czas powoduje uraz w okolicy pleców, pachwin, nóg czy ramion.

1.Naciągnięcie mięśni

Mięśnie zbudowane z włókien mięśniowych mają zdolność do kurczenia i rozkurczania się dzięki czemu możemy wykonywać określone ruchy. Podczas nadmiernego wysiłku sportowego często dochodzi do przeciążenia i naciągnięcia mięśni. Podczas tego zjawiska dochodzi do objawów takich jak ból, pieczenie w obrębie mięśnia, niemożność wykonywania niektórych czynności czy ograniczenie w poruszaniu się i wykonywaniu aktywności fizycznej. Odpowiednia terapia regeneracyjna przynosi pożądane rezultaty prowadząc do przywrócenia czynności uszkodzonego mięśnia. Profilaktyczne terapie, również znajdują zastosowanie zwiazane z ograniczona czestotliwością występowania tego typu urazów.

Leczniczy i profilaktyczny profil działania BPC-157 w przypadku naciągnięcia mięśnia

 • BPC-157 jako środek przeciwzapalny i przeciwbólowy wykazuje działanie anty receptorowe. Dzięki działaniu peptydu dochodzi do antagonizacji bólu, które opiera się na działaniu poprzez centralny układ dopaminergiczny. Działanie przeciwbólowe BPC-157 zauważalne jest w bardzo małej dawce i w krótkim czasie. Peptyd wspomaga uszkodzony mięsień do szybszej regeneracji. Dzięki działaniu BPC-157 okres rekonwalescencji po urazie mięśnia jest znacznie krótszy;

 • Profilaktyczne, systematyczne zażywanie peptydu znajduje zastosowanie w ochronie i regeneracji mięśni przed urazem powstającym w wyniku napięcia mięśni przez dłuższy okres czasu.

2.Zerwanie mięśnia

W przypadku zerwania mięśnia a nie tylko jego nadwyrężenia, w momencie jego maksymalnego przeciążenia, dochodzi do zerwania jego włókien. Do zerwań włukien mieśniowych dochodzi najczęściej w miejscu ich łączenia ze ścięgnem. Urazowi temu towarzyszy rozwinięcie stanu zapalnego oraz silny ból, eliminujący osobę aktywną fizycznie ze sportu na czas rekonwalescencji. Odpowiednia rehabilitacja oraz leczenie pomogą w powrocie do zdrowia i prawidłowego funkcjonowania fizycznego.

Leczniczy i profilaktyczny profil działania BPC-157 w przypadku zerwania mięśnia

 • BPC-157 jako środek przeciwzapalny i przeciwbólowy wykazuje działanie anty receptorowe. Dzięki działaniu peptydu dochodzi do antagonizacji bólu, które opiera się na działaniu poprzez centralny układ dopaminergiczny. Działanie przeciwbólowe BPC-157 zauważalne jest w bardzo małej dawce i w krótkim czasie. Peptyd wspomaga uszkodzony mięsień do szybszej przebudowy w celu odbudowy mięśnia. Dzięki działaniu BPC-157 okres rekonwalescencji po zerwaniu mięśnia jest znacznie krótszy;

 • Profilaktyczne, systematyczne zażywanie peptydu znajduje zastosowanie w ochronie i regeneracji mięśni przed urazem powstającym w wyniku napięcia mięśni przez dłuższy okres czasu.

Urazy kręgosłupa

Urazy kręgosłupa są poważnymi urazami mogącymi mieć różnorakie podłoże. Objawami towarzyszącymi przy tego typu urazach jest silny, uciskowy ból, niedowład kończyn czy zaburzenie czucia. Szybka diagnoza i efektywna terapia jest istotnie ważna, niezależnie od rodzaju i przyczyny urazu. Skutkiem uszkodzenia mogą być poważne następstwa wiążące się nawet z utratą pełnej aktywności ruchowej czy zrezygnowania z dotychczasowej aktywności społecznej, zawodowej czy sportowej.

1.Zwyrodnienie stawu barkowego

Zwyrodnienie stawu barkowego spowodowane jest w wyniku patologicznych zmian w obrębie tkanki chrzęstnej barku. Choroba może z czasem obejmować części barku m.in. kości czy ścięgna. Uraz zwyrodnieniowy występuje u sportowców i osób aktywnych fizycznie, które przy wykonywaniu określonej aktywności mocno obciążają barki. U osób nieuprawiających aktywności fizycznej przyczyną zwyrodnienia może być wykonywanie pracy zawodowej, która nadwyręża okolice barkowe. Uraz charakteryzuje się ograniczonym zakresem ruchu czy uczuciem osłabienia kończyny.

Leczniczy i profilaktyczny profil działania BPC-157 w przypadku zwyrodnienia stawu barkowego

 • W ostrej fazie zwyrodnienia zaleca się głównie przyjmowanie leków na zwyrodnienie stawu barkowego jakimi są środki o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Wspomniane działanie wykazuje peptyd BPC-157, działając przeciwzapalnie eliminuje powstały w organizmie stan zapalny. Dzięki działaniu peptydu dochodzi do antagonizacji bólu, które opiera się na działaniu poprzez centralny układ dopaminergiczny. Działanie przeciwbólowe BPC-157 zauważalne jest w bardzo małej dawce i w krótkim czasie. Dodatkowo terapia BPC-157 zmniejsza powstały obrzęk w okolicy urazu;
 • Peptyd BPC-157 poprzez swoje działanie, tworzy swoistą barierę ochronną i regeneracyjną. Przy profilaktycznym stosowaniu, zarówno w formie podaży iniekcyjnej jak i doustnej pozwala na zminimalizowanie powstawania urazów stawu barkowego bądź złagodzenia objawów jakie występują podczas jego wystąpienia.

Terapia peptydem BPC-157 we wspieraniu urazów sportowych 3

Rysunek 4. Terapia BPC-157 w przypadku zwyrodnienia stawu barkowego

2.Boczne skrzywienie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i piersiowym

Boczne skrzywienie kręgosłupa znajduje przyczynę, najczęściej u zawodowych sportowców oraz osób wykonujących intensywne treningi i aktywność sportową. Niewłaściwie prowadzony trening może prowadzić do tego urazu powodując skrzywienie wspomnianych odcinków a także uniesienie kąta dolnego łopatki prawej oraz nadmiernego napięcia mięśni szyi i barków. Całość tych procesów może powodować asymetrie ciała z równoczesnymi zaburzeniami równowagi oraz towarzyszący ból przy wykonywaniu określonej aktywności fizycznej. Nieleczone objawy bądź bagatelizowanie objawów może prowadzić do poważniejszych następstw m. in. zerwania mięśnia czy eliminacja z wykonywania aktywności fizycznej.

Leczniczy i profilaktyczny profil działania BPC-157 w przypadku bocznego skrzywienia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i piersiowym

 • BPC-157 jako środek przeciwzapalny i przeciwbólowy wykazuje działanie anty receptorowe. Dzięki działaniu peptydu dochodzi do antagonizacji bólu, które opiera się na działaniu poprzez centralny układ dopaminergiczny. Działanie przeciwbólowe BPC-157 zauważalne jest w bardzo małej dawce i w krótkim czasie;

 • Dzięki właściwościom regeneracyjnym peptyd BPC-157 tworzy strukturę rusztowania, zbudowaną z wapnia, chrząstki i kolagenu co prowadzi do szybszej regeneracji powstałych zwyrodnień kręgosłupa.

Urazy klatki piersiowej

Urazy klatki piersiowej zachodzą często w wyniku urazów sportowych ze względu na wykonywaną dyscyplinę. Urazy te najczęściej dotyczą urazów żeber, które są na nie narażone w pierwszej kolejności. Urazom klatki piersiowej najczęściej towarzyszy ból i trudności z oddychaniem podczas kaszlu, głębokim wdechu oraz ruchach kończyn dolnych.

1.Stłuczenia żeber

Stłuczenie żeber jest częstym objawem występującym podczas nadmiernego wysiłku fizycznego bądź przy agresywnym uprawianiu sportu. Stłuczone żebra mogą objawiać się dusznościami, problemami z poruszaniem się czy zasinieniem w miejscu urazu. Rekonwalescencja stłuczonych żeber jest istotna przy chęci szybkiego powrotu do aktywności fizycznej.

Leczniczy i profilaktyczny profil działania BPC-157 w przypadku złamania żeber

 • BPC-157 jako środek przeciwzapalny i przeciwbólowy wykazuje działanie anty receptorowe. Dzięki działaniu peptydu dochodzi do antagonizacji bólu, które opiera się na działaniu poprzez centralny układ dopaminergiczny. Działanie przeciwbólowe BPC-157 zauważalne jest w bardzo małej dawce i w krótkim czasie;

 • Dzięki właściwościom regeneracyjnym peptyd BPC-157 pozwala na szybszą rekonwalescencję oraz zmniejszenie zasinień i powstałych obrzęków w miejscu urazu.

Profilaktyka występowania urazów sportowych

Profilaktyka urazów sportowych jest istotnym ale także bardzo złożonym procesem, który wymaga od osoby uprawiające aktywność fizyczną zawodowo a nawet rekreacyjnie, multidyscyplinarnego podejścia. W przypadku sportowców istotne jest to aby jak najdłużej zachować aktywność fizyczna pozwalająca na wydłużenie kariery sportowej oraz podniesienie potencjału motorycznego. Działania profilaktyczne można podzielić na trzy stopnie, gdzie swoje zastosowanie znajduje również terapia peptydem BPC-157. Profilaktyka pierwotna charakteryzuje się zmniejszeniem prawdopodobieństwa wystąpienia urazu i problemów zdrowotnych, czego efektem jest nie doprowadzenie do urazu, natomiast w przypadku profilaktyki wtórnej, następuje powstrzymanie rozwoju negatywnych skutków urazu. Profilaktyka III stopnia, będąca ostatnim stopniem, ma na celu zapobieganie skutkom przebytego urazu, przeciwdziałanie jego nawrotom oraz minimalizację wtórnych uszkodzeń i komplikacji. We wszystkich tych etapach swoje zastosowanie znajduje terapia peptydem BPC-157, która wykazuje swoje działania protekcyjne m.in. dzięki zdolności do regeneracji mikrourazów prowadzących do powstania poważniejszych zmian oraz jako substancja tworząca swoistą barierę ochronną dla narządów ruchu.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę szerokie spektrum działania peptydu BPC-157 można śmiało polecić terapię tym peptydem przede wszystkim wyczynowym sportowcom ale również osobom wykonującym aktywność fizyczna oraz osobom jej nie wykonującym, ze względu, iż nasz układ ruchu, niestety ulega uszkodzeniu samoczynnie, podczas wykonywania podstawowych czynności życiowych. Działanie regeneracyjne, przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe znalazło szerokie spektrum zastosowania w leczeniu, eliminacji i minimalizowaniu urazów sportowych. Można śmiało powiedzieć, iż BPC-157 nie tylko w formie podaży iniekcyjnej ale również w postaci doustnej jest prekursorem i nowoczesnym niezbędnikiem dla osób uprawiającej mniejszą bądź większą aktywność fizyczną.

Bibliografia

1.Grygorowicz. M, Głowacka.A, Kompleksowa ocena fizjoterapeutyczna podstawą profilaktyki pierwotnej urazów sportowych. 2010, 79, 3, 240–244

2.D.Perovic, D.Kolenc, V.Bilic, N.Somun, D.Drmic, E.Elabjer, G.Buljat, S.Seiwerth, P.Sikiric, Stable gastric pentadecapeptide BPC 157 can improve the healing course of spinal cord injury and lead to functional recovery in rats. 2019; 14: 199; DOI:10.1186/s13018-019-1242-6

3.T.Huang,K.Zhang,L.Sun,X.Xue,C.Zhang,Z.Shu,N.Mu,J.Gu,W.Zhang,Body protective compound-157 enhances alkali-burn wound healing in vivo and promotes proliferation, migration, and angiogenesis in vitro. 2015; 9: 2485–2499; DOI:10.2147/DDDT.S82030

4.Kraszewski.K, Drogi życiowe sportowców po urazach uniemożliwiających dalszą karierę – aspekty psychologiczne. DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2013-0.%25p

Wybierz swoją walutę
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Zastosuj kupon