Darmowa wysyłka w Polsce!

synthagen39

Terapia BPC-157 w układzie sercowo-naczyniowym. Kardioprotekcyjne działanie peptydu oraz jego zastosowanie w przypadku chorób metabolicznych.

Streszczenie: Peptyd BPC-157 wykazując szerokie spektrum działania znajduje zastosowanie również w prawidłowym funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego. Terapia peptydem pomaga łagodzić objawy chorób układu krążenia lub całkowicie je wyeliminować. Profilaktyczny profil działania BPC-157 pozwala na określenie go jako substancji o działaniu kardioprotekcyjnym.

Słowa kluczowe: układ sercowo-naczyniowy; leczenie; terapia BPC-157; serce; naczynia krwionośne; naczynia włosowate; tętnica; żyła; choroby układu krążenia; osocze; erytrocyty; leukocyty; krew; tlen; transport; funkcje; cukrzyca; choroba wieńcowa; nadciśnienie tętnicze; żylaki; miażdżyca; stężenie; dawka; wazodylatacja; kardioprotekcja;

Wykaz skrótów: ACE- inhibitory konwertazy angiotensyny; ACh- Acetylocholina; ARB- antagoniści receptora angiotensyny; BPC- Body Protection Compound; ChUK- profilaktyka chorób układu krążania; PE- polietylen;

Materiał i metody badań: Badania przeprowadzone na zwierzętach laboratoryjnych, szczurach, samcach i samicach.

Terapia BPC-157 w układzie sercowo-naczyniowym. Kardioprotekcyjne działanie peptydu oraz jego zastosowanie w przypadku chorób metabolicznych.

 

Układ sercowo-naczyniowy

Budowa układu sercowo-naczyniowego

Na układ sercowo-naczyniowy, zwany również układem krążenia, składają się takie elementy jak serce, żyły, tętnice oraz włosowate naczynia krwionośne. Ze wzgledu na swoja obszerną budowę układ krwionośny tworzy skomplikowany, zamknięty system pełniący określone funkcje. Ponadto, w skład układu sercowo-naczyniowego zaliczamy samą krew, w której znajdują się osocze, erytrocyty i leukocyty. Schemat budowy układu krążenia pozwoli nam na poglądowe przypomnienie sobie jego składowych elementów oraz ułatwi zrozumienie wpływu peptydu BPC-157 na ich poszczególne funkcje. (Rys.1)

Rysunek 1. Schemat budowy układu sercowo-naczyniowego

 

Funkcje układu sercowo-naczyniowego

Dokładny zarys funkcji układu krążenia jest wszystkim znany, więc jego przestawienie będzie typowo w formie przypomnienia. Układ krwionośny jako całość odpowiada za transport najważniejszych i niezbędnych substancji w naszym organizmie m. in. tlenu czy składników odżywczych. Poszczególne elementy układu pełnią określone funkcje. Serce będące głównym narządem całego układu krwionośnego pełni funkcję pompy, która bez przerwy przetacza krew w całym organizmie. Tętnice pozwalają na wyprowadzenie krwi z serca i jej transport do wszystkich tkanek w naszym ciele. Żyły doprowadzają natomiast krew z powrotem do serca. Naczynia włosowate z kolei pozwalają na wymianę ważnych substancji, takich jak tlen z otaczającymi tkankami. Pozostałymi funkcjami układu krążenia są m.in. transport hormonów, ochrona przed drobnoustrojami, termoregulacja organizmu czy kontrola poziomu pH w organizmie.

 

Choroby układu sercowo-naczyniowego, na które wpływa terapia BPC-157

Choroby układu sercowo-naczyniowego należą obecnie do najczęściej występujących i najpoważniejszych chorób z jakimi mamy styczność. Problem jest na tyle poważny, iż występujące objawy chorobowe świadczą o już zaczętym stanie chorobowym w przypadku patologii układu krążenia. Społeczeństwo nie jest do końca świadome, nie korzysta z możliwości wykonywania badań w kierunku ChUK ani z możliwości terapii profilaktycznych, które pozwoliłyby wyeliminować lub maksymalnie zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia czy ich objawów. Choroby układu krążenia najczęściej występują nie tylko u osób, które prowadzą niezdrowy tryb życia (zła dieta, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu) czy unikających aktywności fizycznej ale także u takich, u których związane jest to z genetyką i dziedziczeniem, wiekiem (osoby starsze są bardziej narażone na występowanie zaburzeń układu krążenia) czynnikami psychologicznymi czy zaburzeniami tolerancji glukozy. Dotychczas korzystne efekty zdrowotne występowały przy zmianie trybu życia. Obecnie jako metoda innowacyjna w profilaktyce i leczeniu chorób czy zaburzeń układu sercowo naczyniowego zastosowanie znajduje terapia peptydem BPC-157. Działanie peptydu na ten układ poparte jest badaniami i dowodami, które świadczą o tym, iż systematyczne i regularne stosowanie BPC-157 wpływa pozytywnie na ten układ. W formie tabeli przedstawiamy, niektóre z chorób układu krążenia, na które BPC-157 posiada terapeutyczny wpływ. (Tab.1)

 

Stan chorobowy Przyczyny Objawy Leczenie
 

Nadciśnienie

tętnicze

⋅Zbyt duże spożycie sodu

⋅Otyłość

⋅Genetyka

⋅Bóle i zawroty głowy

⋅Duszności

⋅Bóle w klatce piersiowej

⋅Zmiana stylu życia w tym diety

⋅Leki doustne

Terapia BPC-157

 

 

Miażdżyca

⋅Otyłość

⋅Nadciśnienie tętnicze

⋅Cukrzyca

⋅Stres

⋅Zaburzenia widzenia i równowagi

⋅Zawroty głowy

⋅Niewydolność nerek

⋅Bóle brzucha

⋅Zmiana stylu życia

⋅Leki przeciwpłytkowe i przeciwmiażdżycowe

⋅Leczenie zabiegowe lub chirurgiczne

Terapia BPC-157

 

Żylaki

⋅Utrudniony odpływ krwi kończyny

⋅Zaburzenie zastawki

⋅Długotrwała praca stojąca

⋅Uczucie zmęczenia nóg

⋅Bóle i pieczenie

⋅Skurcze mięśni

⋅Obrzęki w okolicy nogi

⋅Leki flebotropowe

⋅Leczenie operacyjne

Terapia BPC-157

 

 

 

Choroba

wieńcowa

⋅Podwyższony cholesterol

⋅Genetyka

⋅Nadciśnienie tętnicze

⋅Wysokie stężenie CRP

⋅Siedzący tryb życia

⋅Ból dławicowy

⋅Płytki oddech

⋅Mdłości

⋅Osłabienie

⋅Szybsze bicie serca

⋅Potliwość

 

⋅Leczenie ABS (aspiryna-beta bloker-statyna)

⋅Leczenie interwencyjne

⋅Zmiana stylu  życia

Terapia BPC-157

 

 

Cukrzyca

⋅Niedobory hormonu wytwarzanego przez komórki beta wysp trzustkowych

⋅Genetyka

⋅Wysokie stężenie glukozy we krwi

⋅Nadmierne pragnienie

⋅Utrata masy

⋅Obniżenie odporności

⋅Pogorszenie wzroku

⋅Leczenie insulinowe

⋅Leki doustne

Terapia BPC-157

 

Tabela 1. Przedstawienie wybranych chorób układu krążenia

 

Terapia lecznicza BPC-157 na wybrane choroby układu sercowo-naczyniowego w odniesieniu do przeprowadzonych badań

1.Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z poważniejszych chorób układu krwionośnego, diagnozowaną w coraz to liczniejszej grupie osób. Zaburzenie to klasyfikowane jest jako pierwsza przyczyna zgonów na świecie a to dlatego, że nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego doprowadzają w konsekwencji do innych chorób układu krążenia. Nadciśnienie tętnicze objawia się dusznościami, bolami głowy, bezsennoścą, kołataniami serca, uderzeniami gorąca czy potliwościa. Zapobieganie rozwojowi nadciśnienia tętniczego, jako metoda prewencji pierwotnej, poprzez zmianę stylu życia w tym diety i rozpoczęcia aktywności fizycznej, może znacznie ograniczyć powstawanie chorób układu krążenia. W przypadku osób nie mających wpływu na powstanie stanu chorobowego z tej grupy tj. osoby z rodzinnym obciążeniem, cukrzycą, chorobą nerek bądź tacy, którzy ukończyli określony wiek życia, można zastosować terapię, która ma na celu ograniczenie objawów chorobowych oraz ich złagodzenie.

 

a.Terapia BPC-157

Odkrycie, iż peptyd BPC-157 wykazuje działanie prowadzące do wazodylatacji, powoduje, że znajduje zastosowanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Długotrwałe i regularne stosowanie peptydu zmniejsza objawy bólowe i poprawia prawidłowy przepływ krwi. (Rys.2) Terapia BPC-157 wspomaga również działanie protekcyjne, które powoduje zapobieganie wystąpieniu wysokiego ciśnienia krwi w sposób bezpieczny, bez skutków ubocznych. Stosowanie peptydu nawet w dużych dawkach nie wykazuje działań niepożądanych.

 

Rysunek 2. Terapia BPC-157 w przypadku nadciśnienia tętniczego

 

b.Przeprowadzone badania eksperymentalne

 

Badanie 1

Materiał

Badanie przeprowadzone na dorosłych samicach szczurów o wadze od 250g do 300g.

 

Przebieg badania

Samice szczurów zostały uśmiercone poprzez wstrzyknięcie pentobarbitalu sodu. Następne aortę brzuszną szczurów wyizolowano, rozcięto na pierścienie o szerokości 4–5 mm i przechowywano w warunkach temperaturowych wynoszących 37°C, w roztworze zawierającym NaCl, KCl, MgSO4, NaHCO3, KH2PO4, CaCl2 i dekstrozę. Do indukcji skurczu i rozkurczu naczyń stosowano odpowiednio PE i ACh z osocza. Następnie każdy pierścień płukano i ponownie wyrównywano stężenie roztworu. Po osiągnięciu odpowiedniego stężenia w określonych dawkach, od 0,1 do 100μg/mL zostało podane BPC-157. Obserwowano stopień wazodylatacji naczyń pod wpływem działania peptydu.

 

Rezultaty

BPC-157 w zależności od użytego stężenia powodował wazodylatację w pierścieniach aortalnych z nienaruszonym śródbłonkiem. Wazodylatacja przy stężeniu BPC-157 wynoszącym 0,1 lub 1 μg/mL mieściła się w granicach od 16,5±5,5% do 19,5±3,0%, przy stężeniu 10 μg/mL 28,3±3,5% a przy dawce BPC-157 wynoszącej 100 μg/mL 48,3±3,2%. Dodatkowo wazodylatacja dzięki działaniu BPC-157 była trwała, stale utrzymująca się i szybko osiągnięta.

 

Wnioski

Peptyd BPC-157 w odpowiednich stężeniach pozwala na osiągniecie efektu wazodylatacji, która polega na skurczu mięśni gładkich w ścianie naczyń krwionośnych. Skutkiem tego procesu jest poszerzenie światła naczyń oraz spadek ciśnienia krwi. Można zatem śmiało stwierdzić, iż BPC-157 jest substancją wspomagającą leczenie nadciśnienia krwi.

 

2.Zakrzepica

Zakrzepica jest zjawiskiem chorobowym układu krążenia, objawiającym się powstawaniem zakrzepu w układzie żył głębokich pod powięzią głęboką. Określenie to może obejmować zakrzepicę w żyłach biodrowych i przeszywających. Za powstawanie zakrzepicy odpowiadają takie czynniki jak m.in. uszkodzenie ściany naczynia czy zwolnienie przepływu krwi. W przypadku zakrzepicy istotna jest szybka diagnostyka oraz szybkie wdrożenie leczenia przeciwzakrzepowego. Objawami towarzyszącymi przy tym schorzeniu są: bolesność miejscowa, obrzęk podudzia bądź całej kończyny, zaczerwienienie skóry a także objaw Homansa, gdzie występuje ból łydki przy grzbietowym zgięciu stopy. Leczenie zakrzepicy polega na jak najszybszym zatrzymaniu skrzepliny, która może doprowadzić do dalszych, niebezpieczniejszych powikłań, poprzez podawanie leków przeciwzakrzepowych. Najnowsze wyniki badań przedstawiają korzystne działanie BPC-157 podczas leczenia i profilaktyki choroby zakrzepowej.

 

a.Terapia BPC-157

W zdrowym układzie krwionośnym krew swobodnie przepływa za pomocą żył, do serca. Każdy z elementów mechanizmu transportu krwi do serca zawodząc powoduje kolejno, zaleganie krwi w żyłach, powstanie stanu zapalnego, uszkodzenie warstwy nabłonka wyścielającego naczynie w następstwie tworząc zakrzep, uniemożliwiający transport krwi do serca. Objawy choroby mogą zostać złagodzone poprzez terapię peptydem BPC-157, który jak już wiadomo eliminuje stan zapalny oraz zmniejsza ciśnienie krwi. Działając profilaktycznie BPC-157 zapobiega powstawaniu przekrwienia i niewydolności żył będą nowym prekursorem w leczeniu choroby zakrzepowej. (Rys.3)

Rysunek 3. Terapia BPC-157 w przypadku choroby zakrzepowej

 

b.Przeprowadzone badania eksperymentalne

Badanie 2

Materiał

Badanie przeprowadzone zostało na młodych samcach szczurów albinosów o masie ciała w granicach 200g.

 

Przebieg badania

Szczury zostały głęboko, dootrzewnowo znieczulone tiopentalem oraz diazepamem. Wykonano zabieg całkowitego zamknięcia końca żyły krezkowej górnej poprzez podwiązanie. Doprowadziło to do trwałej zmiany przepływu krwi. Po wykonaniu zabiegu podany został peptyd BPC-157 w dawce 10 µg/kg i 10 ng/kg. Grupa kontrolna nie otrzymała dawki peptydu, otrzymując sól fizjologiczna. Ocena zmian obserwowana była na podstawie rozszerzenia i przekrwienia naczyń krwionośnych w mięśniu sercowym i tętnicach. Ocena 1 oznacza ich obecność, natomiast 0 ich brak.

 

Rezultaty

Podanie BPC-157 w obu dawkach powoduje zachowanie prawidłowych parametrów w obrębie naczyń krwionośnych w porównaniu do grupy kontrolnej gdzie widoczne było ich przekrwienie oraz niewydolność żylna. W grupie kontrolnej u szczurów zauważono dodatkowo niedrożność żyły krezkowej górnej, gdzie szybko pojawiła się zakrzepica obwodowa i centralna. Największy skrzep pojawił się w żyle wrotnej, a następnie w żyle głównej dolnej. Objawów takich nie zauważono w grupach, którym podany został peptyd BPC-157. (Wyk.1)

Wykres 1. Porównanie działania BPC-157 do grupy kontrolnej

 

Wnioski

Korzystny efekt terapii BPC-157 szybko łagodzi i eliminuje konsekwencje związane z zakrzepicą jak i samą zakrzepice. Długotrwałe i systematyczne stosowanie peptydu prowadzi do eliminacji powstawania zakrzepicy oraz jej składowych.

 

3.Hiperkaliemia

Hiperkaliemia jest stanem chorobowym objawiającym się zbyt wysokim stężeniem potasu w osoczu, które przekracza wartość 5,5 mmol/l. Przy hiperkaliemii można wyróżnić trzy jej typy, w zależności od stężenia potasu we krwi. Najczęściej choroba ta rozwija się kiedy istnieją inne czynniki takie jak cukrzyca, niewydolność nerek czy terapia niektórymi lekami. Hiperkaliemia w stanie łagodnym często jest bezobjawowa i wykrywana przypadkowo. Do objawów związanych z pracą serca należą m.in. bradykardia, czy skurcze serca. Leczenie hiperkaliemii polega na dożylnym podaniu wapnia lub glukozy z insuliną, leków b-agonistycznych, hemodializie, podawaniu diuretyków pętlowych czy diurezy wymuszonej. Jako nowoczesną terapię stosuje się leczenie peptydem BPC-157.

 

a.Terapia BPC-157

Podczas leczenia hiperkaliemii należy dążyć do usunięcia przyczyny, która spowodowała zwiększenie stężenia potasu we krwi, oraz usunięcia nadmiaru potasu w organizmie. Obie te przyczyny mogą zostać wyeliminowane bądź złagodzone poprzez terapię peptydem BPC-157. (Rys.4)

Rysunek 4. Terapia BPC-157 w stanie chorobowym jaką jest hiperkaliemia

 

b.Przeprowadzone badania eksperymentalne

Badanie 3

Materiał

W badaniu wykorzystano samce szczurów albinosów o masie od 200g do 250g.

Przebieg badania

Szczury zostały głęboko znieczulone za pomocą tiopentalu i diazepamu. W celu wywołania ciężkiej hiperkaliemii wszystkie szczury otrzymały dootrzewnowo wysoką dawkę roztworu chlorku potasu. BPC-157 podawany został w dawce 10 ng/kg ip lub 10 μg/kg ip, 30 minut przed roztworem KCl. Grupa kontrolna zamiast peptydu otrzymała sól fizjologiczną.

 

Rezultaty

Działanie BPC-157 w obu dawkach, stosowane zarówno przed jak i po podaniu potasu spowodowało zatrzymanie procesu hiperkaliemii. U szczurów, którym nie został podany peptyd nastąpił zgon ze względu na zbyt wysokie stężenie potasu we krwi. Działanie peptydu BPC-157 było trwałe i utrzymujące się nie powodując skoków stężenia potasu.

 

Wykres 2. Porównanie skuteczności terapii BPC-157 z innymi substancjami oraz grupą kontrolna w przypadku hiperkaliemii

 

Wnioski

W badaniu wykazana została pełna zdolność peptydu BPC-157 do zwalczania zbyt wysokiego stężenia potasu w osoczu. Działanie peptydu, zarówno w podaży dożołądkowej i dootrzewnowej jest takie samo, wykazując tym samym szeroki zakres działania. Ponadto peptyd BPC-157 ma zastosowanie w przypadku śmiertelnej, ostrej hiperkaliemii.

 

Kardioprotekcyjne działanie BPC-157 w odniesieniu do przeprowadzonych badań

Pojęcie kardioprotekcji

Kardioprotekcją nazywamy działania, mające na celu profilaktykę, ograniczenie lub eliminację szkodliwego działania różnych czynników na serce i jego funkcje. Dotychczas stosowanymi lekami o działaniu kardioprotekcyjnym były ACE i ARB, statyny, leki przeciwpłytkowe czy beta-blokery. Innowacyjną metodą, przede wszystkim o działaniu profilaktycznym, jednak nie umniejszając działaniom eliminacyjnym zaburzenia pracy serca, jest terapia peptydem BPC-157.

 

a.Terapia BPC-157

Jednym z zaburzeń jakie dotyczy prawidłowego działania naszego serca jest bradykardia, która określana jest jako stan, kiedy serce kurczy się wolniej niż powinno, przez co jego bicie zostaje spowolnione. Według stosunkowo nowych badań, padaczka może związana być ze schorzeniami kardiologicznymi. Komorowe zaburzenia rytmu serca lub zaburzenia przewodzenia mają takie same objawy jak padaczka ale samo to zaburzenie inicjuje padaczkę rytmiczną podczas, której występuje bradykardia. Wywołane w badaniu efekty padaczkowe pozwalają zatem uwidocznić korzystne działanie peptydu BPC-157 na zjawiska chorobowe takie jak bradykardia. Bradykardia często spotykana jest u wyczynowych sportowców ale również przy niedoczynności tarczycy czy jako efekt uboczny przyjmowanych leków. Terapia peptydem BPC-157 tworzy nie tylko “barierę” działającą osłonowo i profilaktycznie chroniąc serce i usprawniają jego pracę ale także zmniejsza niepożądane procesy związane z zaburzeniami pracy serca.

 

b.Przeprowadzone badania eksperymentalne

Badanie 4

Materiał

Badanie przeprowadzono na samcach szczurów albinosów o masie ciała od 200g do 300g.

Przebieg badania

Napady padaczkowe wraz z bradykardią wywołane zostały, poprzez podanie lidokainy w dawce 80 mg/kg.       BPC-157 w dawce 10 μg/kg lub 10 μg/kg zostało podane zaraz po podaniu lidokainy, wraz z podaniem lidokainy a w grupie kontrolnej została podana sól fizjologiczna. Ocena obejmowała czas (w minutach) od momentu rozpoczęcia drgawek do ich końca. Badanie przeprowadzone w warunkach temperaturowych mieszczących się w granicach 20–24°C i wilgotności 40-70%.

 

Rezultaty

Bradykardia, której towarzyszyły drgawki pozwoliła na ocenę efektu działania peptydu w przypadku tego zaburzenia. Podanie BPC-157 w dawce 10 μg/kg lub 10 μg/kg po podaniu lidokainy zmniejszył efekt bradykardii w ciągu kilku minut. Podanie peptydu BPC-157 wraz z lidokainą przeciwdziałał powstaniu bradykardii.

 

Wnioski

BPC-157 wykazuje działanie zarówno protekcyjne, osłaniające i ochraniające serce przed mogącymi powstać zaburzeniami oraz już podczas ich wystąpienia. Zmniejsza i łagodzi objawy bradykardii oraz innych chorób mogących działać w sposób niepożądany na serce, które jest niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu całego układu sercowo-naczyniowego jak i organizmu.

Podsumowanie

Prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ale także życia. Spektrum działania peptydu BPC-157, które odnosi się do protekcji, zapobiegania i łagodzenia objawów pozwala na określenie go jako prekursora w leczeniu chorób tego układu. Systematyczne stosowanie peptydu pozwoli na zachowanie prawidłowego funkcjonowania układu krążenia a co za tym idzie utrzymanie i poprawienie komfortu życia. Powyższe badania wskazują ponadto, iż BPC-157  w formie zarówno dootrzewnowej jak i doustnej wykazuje taki sam profil działania. Działanie peptydu jest szybkie i utrzymujące się. Peptyd BPC-157 w formie stabilnej soli może być zatem bezpiecznie i efektywnie stosowany we wszelkich zaburzeniach ze strony układu sercowo-naczyniowego.

 

Bibliografia

1.Ming-Jer.H, Cheng-Hung.L, Ho-Yen.C, Gwo-Jyh.C, Hsiu-Yun.H, Yuling.L, Jong.P, Modulatory effects of BPC 157 on vasomotor tone and the activation of Src-Caveolin-1-endothelial nitric oxide synthase pathway. 2020; 10: 17078; DOI:10.1038/s41598-020-74022-y

2.Lozic.M, Stambolija.V, Krezic.I, Dugandzic.A, Zivanovic-Posilovic.G, Gojkovic.S, Kovacevic.J, Vrdoljak.L, Mirkovic.I, In relation to NO-System, Stable Pentadecapeptide BPC 157 Counteracts Lidocaine-Induced Adverse Effects in Rats and Depolarisation In Vitro. 2020; 2020: 6805354; DOI:10.1155/2020/6805354

3.Knezevic.M, Gojkovic.S, Krezic.I, Zizek.H, Vranes.H, Malekinusic.D,Complex Syndrome of the Complete Occlusion of the End of the Superior Mesenteric Vein, Opposed with the Stable Gastric Pentadecapeptide BPC 157 in Rats. 2021; 9(8): 1029. DOI:: 10.3390/biomedicines9081029

4.Barisic, Ivan; Balenovic, Diana; Klicek, Robert; Radic, Bozo; Nikitovic, Bojana; Drmic, Domagoj; Udovicic, Mario; Strinic, Dean; Bardak, Darija; Berkopic, Lidija; Djuzel, Viktor; Sever, Marko; Cvjetko, Ivan; Romic, Zeljko; Sindic, Aleksandra; Bencic, Martina Lovric; Seiwerth, Sven; Sikiric, Predrag (2013). Mortal hyperkalemia disturbances in rats are NO-system related. The life saving effect of pentadecapeptide BPC 157. Regulatory Peptides, 181(), 50–66. doi:10.1016/j.regpep.2012.12.007

Wybierz swoją walutę
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Zastosuj kupon