5PAK SEMAX 10MG

Original price was: 995.00zł.Current price is: 795.00zł.

Semax jako syntetyczny analog hormonu adrenokortykotropowego wykazuje właściwości pozwalające na szybkie podniesienie neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF), jako białka ważnego w stymulowaniu wzrostu i różnicowania nowych neuronów i synaps. Semax działa również w celu aktywacji systemów dopaminergicznych i serotoninergicznych, aby pomóc przygotować mózg do działania. Peptyd Semax według wielu badań laboratoryjnych pozwala na poprawę pamięci, koncentracji oraz uczenia się.

Original price was: 597.00zł.Current price is: 507.00zł.

Czym jest Semax?

Semax jest 7-aminokwasowym peptydem pochodzącym z wycinka złożonej struktury hormonu adrenokortykotropowego (ACTH(4-10)).

Semax działa jako modulator  neuroprzekaźników i neuropeptydów w mózgu, w tym dopaminy, serotoniny i czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego (BDNF). Peptyd odgrywa zatem kluczową rolę w przekazywaniu impulsu nerwowego z komórki nerwowej do innego neuronu, do komórki mięśniowej lub gruczołowej, wzroście i przeżyciu neuronów oraz w procesach poznawczych. Wspomniany profil działania peptydu Semax może pomóc m.in. w walce ze zmęczeniem psychicznym i fizycznym, prowadząc do poprawy wydajności i wytrzymałości poznawczej.

 

Semax wykazuje pozytywne działanie dla pracy mózgu ze względu na:

 • Działanie neuroprotekcjne: Semax chroni, zachowuje strukturę i funkcję neuronów oraz może zmniejszać szybkość, z jaką neurony są z czasem utracone, przez co zachowana zostaje wydajność umysłowa i fizyczna.
 • Działanie nootropowe: Semax może poprawić zdolności poznawcze, w tym uczenie się, pamięć, uwagę/skupienie i kreatywność.
 • Działanie neuroplastyczne: Semax może przywrócić strukturę i funkcję neuronów, aby złagodzić uszkodzenia powstałe w mózgu i dostosować się do nowych sytuacji lub zmian w środowisku.

Struktura Semax

Źródło: PubChem

Sekwencja: MET–GLU–HIS–PHE–PRO–GLY–PRO

Wzór cząsteczkowy: C39 H54 N10 O10 S

Masa cząsteczkowa: 854,99 g/mol

Badania dotyczące Semax

a) Semax a działanie na funkcje poznawcze

W badaniu dotyczącym wpływu Semaxu na funkcje poznawcze odkryto, że pojedyncze zastosowanie  peptydu (w dawce 50 mikrog/kg masy ciała) powoduje maksymalny 1,4-krotny wzrost poziomu białka BDNF, który towarzyszy 1,6-krotnemu wzrostowi poziomu fosforylacji tyrozyny trkB oraz 3-krotny i 2-krotny wzrost poziomów BDNF i mRNA eksonu III i trkB odpowiednio w hipokampie badanego osobnika. Wynik badania jasno sugeruje, że Semax wpływa na poprawę funkcji poznawczych mózgu, w tym pamięci i koncentracji, poprzez modulację ekspresji i aktywację hipokampowego układu BDNF/trkB.

b) Semax a działanie przeciwstresowe

Niski poziom czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego (BDNF) może powodować pogorszenie nastroju. Peptyd Semax, posiadając zdolność do zwiększania poziomu BDNF może efektywnie pomóc złagodzić niepokój i uruchomić procesy poprawiające nastrój.

Podczas badania nad peptydem zaobserwowano zależne od dawki działanie ograniczające stres. W badaniu wykorzystano obraz wątroby badanego osobnika po ekspozycji na silny stres. Zauważono, że normalizował on funkcję syntezy białek wątroby i aktywność AlAT w surowicy. Działanie antycytolityczne peptydu zwiększało się wraz ze wzrostem dawki na tle wzrostu względnej liczby wielojądrowych i wielonukleowanych komórek. Zmniejszenie cytolizy hepatocytów na tle intensywniejszych objawów morfologicznych procesów syntezy białek świadczy o aktywacji procesów naprawczych w miąższu wątroby poprzez wzmocnioną, konstytucyjną syntezę białka. Zmiany, które nastąpiły w wątrobie badanego osobnika świadczą o potencjale przeciwstresowym peptydu Semax.

Źródło: PubMed

Rysunek 1. W badaniu uwidoczniono wątrobę badanego osobnika po ekspozycji na silny stres. Obraz a i b pochodzi z obserwacji po bezpośrednim poddaniu osobnika na stres i obrazuje miąższ wątroby uszkodzony przez stres. Obraz c i d pochodzi z obserwacji po podaniu peptydu Semax i uwidacznia zmniejszenie uszkodzeń wywołanych przez stres.

Badanie udowadnia w ten sposób pozytywny wpływ peptydu Semax na niwelowanie skutków sytuacji stresowych oraz zmniejszenie samego stresu organizmu.

c) Semax a ochrona nerwów

Badania wpływu biologicznego peptydu Semax wykazały, że ma on wyraźne właściwości nootropowe, neuroprotekcyjne i neurotroficzne. U badanych osobników po podaniu peptydu doszło do stymulacji uczenia się i tworzenia pamięci, a efekty te związano ze zdolnością Semaxu  do modulowania ekspresji neurotrofin. W kolejnej części badania zbadano również zdolność Semaxu do tworzenia stabilnych kompleksów z miedzią(II) i zapobiegania cytotoksyczności wywołanej miedzią w komórkach nerwowych. Zauważono wyraźne działanie nootropowe, neuroprotekcyjne i neurotroficzne, co sprawia, że peptyd Semax jest prekursorem do zapobiegania i leczenia patologii ośrodkowego układu nerwowego.

Bibliografia

 1. A.Ivanov, I.Bobyntsev, O.Shepeleva, A.Kryukov, L.Andreeva, N.Myasoedov, Influence of ACTG4-7-PGP (Semax) on Morphofunctional State of Hepatocytes in Chronic Emotional and Painful Stress. 2017; 163;1. DOI 10.1007/s10517-017-3748-4
 2. O.Dołotow, E.Karpenko, L.Inozemcewa, T.Seredenina, N.Lewicka, J.Rozyczki, E.Dubynina, E,Novosadova, Semax, analog ACTH(4-10) o działaniu poznawczym, reguluje ekspresję BDNF i trkB w hipokampie szczura. 2006; 1117(1):54-60. doi: 10.1016/j.brainres.2006.07.108
Sale
Wybierz swoją walutę
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Zastosuj kupon