Darmowa wysyłka w Polsce!

NL-GHK-Cu w chorobach płuc

NL-GHK-Cu w chorobach płuc

Terapia peptydem NL-GHK-Cu podczas występowania najczęstszych chorób i urazów płuc. Protekcyjna rola peptydu pozwalająca na zachowanie prawidłowo funkcjonującego układu oddechowego.

Streszczenie: Prawie połowa procesów zachodzących w komórkach nie może się obejść bez udziału tlenu. Niestety, organizm nie potrafi go magazynować. W związku z tym układ oddechowy musi stale zaopatrywać komórki w  ten życiodajny gaz dlatego tak ważne jest zachowanie zdrowego i prawidłowo funkcjonującego układu oddechowego. Peptyd NL-GHK-Cu będący bezpiecznym i nietoksycznym peptydem wykazuje zdolność do aktywacji wielu szlaków pozwalających, za jego pomocą, na terapię, która pozwala na złagodzenie objawów występujących chorób układu oddechowego a w szczególności płuc. Dodatkowo, terapia peptydem NL-GHK-Cu pozwala na zachowanie zdrowego i prawidłowo funkcjonującego układu oddechowego i wszystkich jego elementów składowych.

Słowa kluczowe: NL-GHK-Cu; układ oddechowy; płuca; choroby płuc; zapalenie oskrzeli; zapalenie płuc; astma; gruźlica; POChP; terapia; niewydolność oddechowa; uszkodzenie płuc; zwłóknienie płuc; ochrona; protekcja; wymiana gazowa

Wprowadzenie

Wiadomym jest, iż peptyd NL-GHK-Cu będąc naturalnie występującym peptydem wykazuje bezpieczne, nietoksyczne oraz szerokie spektrum działania. Uwalniany zostaje w organizmie podczas urazu, dlatego terapię za jego pomocą możemy sukcesywnie wykorzystywać zarówno w ochronie działania układu oddechowego jak i w terapii wspomagającej regenerację jego elementów a w szczególności płuc, ponieważ to ich dotyczy większość często występujących chorób w obrębie tego układu. 

 

BUDOWA UKŁADU ODDECHOWEGO

Układ oddechowy składa się z górnych i dolnych dróg oddechowych oraz narządu wymiany gazowej czyli płuc. Do górnych dróg oddechowych należą jama nosowa i gardło. Do dolnych dróg oddechowych należy krtań, tchawica i oskrzela. Właściwym i głównym narządem oddychania są płuca. Ponadto do układu oddechowego należą mięśnie oddechowe takie jak przepona, mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne i wewnętrzne oraz dodatkowe mięśnie oddechowe. 

 

 

FUNKCJE UKŁADU ODDECHOWEGO 

Układ oddechowy zapewnia sprawne pobieranie i transport gazów oddechowych, czyli  tlenu i dwutlenku węgla, a także wymianę gazową polegającą na pobieraniu tlenu z płuc do krwi i wydalaniu dwutlenku węgla z krwi do płuc a następnie dalej przez drogi oddechowe na zewnątrz organizmu. Poszczególnie, każdy z elementów układu oddechowego spełnia swoją określoną funkcję, w przypadku jamy nosowej jest to oczyszczenie, ogrzewanie i nawilżenie wdychanego powietrza, w przypadku krtani jest to umożliwienie wydawania dźwięku, w przypadku tchawicy transport powietrza do oskrzeli a w przypadku oskrzeli głównych możliwość doprowadzenia powietrza do pęcherzyków płucnych. Skupiając się na ważnym procesie jakim jest wspomniana wymiana gazowa dochodzi do podziału oskrzeli na coraz mniejsze odgałęzienia zakończone pęcherzykami płucnymi. Z pęcherzyków płucnych tlen przenika do krwi. Wraz z krwią wędruje po całym naszym organizmie i trafia do wszystkich jego komórek. Z każdej komórki do krwi przedostaje się natomiast dwutlenek węgla. Jest on doprowadzony do płuc, gdzie przenika z krwi do wnętrza pęcherzyków płucnych. Następnie jest z nich usuwany wraz z wydychanym powietrzem. Obydwa procesy tj. pobieranie tlenu do krwi i usuwanie z niej dwutlenku węgla, zachodzą jednocześnie.

 

 

PŁUCA 

Płuca mają kształt dużych, gąbczastych i sprężystych worków. Są narządami wymiany gazowej znajdującymi się w klatce piersiowej. Z zewnątrz chroni je cienka podwójna błona, zwana opłucną, która wypełniona jest niewielką ilością płynu. Zapobiega ona uszkodzeniu płuc wskutek tarcia o żebra i inne kości klatki piersiowej w czasie ruchów oddechowych. Wewnątrz płuc oskrzela rozgałęziają się drzewiasto, formując system coraz drobniejszych kanalików zwanych oskrzelikami. Na ich końcach znajdują się pęcherzyki płucne. Pęcherzyki płucne otoczone są gęstą siecią naczyń włosowatych. Pomiędzy nimi a powietrzem pochodzącym z pęcherzyka płucnego odbywa się, na drodze dyfuzji, wymiana gazowa. Przenikanie tlenu do krwi i dwutlenku węgla z krwi do pęcherzyka odbywa się bardzo szybko i sprawnie dzięki trzem podstawowym aspektom: 

 

1.Ściany pęcherzyka i włosowatych naczyń krwionośnych zbudowane są z cienkiego nabłonka jednowarstwowego płaskiego; 

2.Sieć naczyń włosowatych pokrywających pęcherzyki jest bardzo gęsta; 

3.Pęcherzyki płucne tworzą bardzo dużą powierzchnię wymiany gazowej.

 

CHOROBY PŁUC

Prawidłowa praca układu oddechowego jest niezbędna do zachowania zdrowia i dobrej kondycji całego organizmu. Niestety, z roku na rok rośnie liczba osób, które dotknięte zostają chorobami płucnymi, które wywoływane są przez różne czynniki sprawcze m.in. środowiskowe, genetyczne, czy nieodpowiedni styl życia. Do najczęściej diagnozowanych chorób płuc, poza nowotworem, zalicza się sarkoidozę, mukowiscydozę, a także przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP).

 

Objawy Przyczyna Leczenie/Terapie
Zapalenie oskrzeli

– Wysoka gorączka

-Złe samopoczucie i osłabienie

-Ból mięśni 

-Świszczący oddech

-Wirusy

-Bakterie atypowe

-Powikłania po przeziębieniu 

-Leki przeciwkaszlowe

-Wspomagająco: 

Terapia NL-GHK-Cu

Astma

-Świszczący oddech

-Duszność

-Kaszel

-Infekcja układu oddechowego

-Narażenie na alergeny

-Wysiłek fizyczny

Stres, bardzo silne emocje

-Czynniki drażniące

-Utrzymanie pełnej kontroli objawów choroby

-Zapobieganie zaostrzeniom

-Wspomagająco: 

Terapia NL-GHK-Cu

Zapalenie płuc

 

-Podwyższona temperatura

-Dreszcze

-Potliwość

-Kaszel

-Ból pojawiający się w klatce piersiowej

-Następstwo zapalenia oskrzeli

-Długotrwałym przekrwienie płuc związane z osłabieniem układu krążenia

 

-Leki przeciwgorączkowe

-Leki przeciwkaszlowe, -Tlenoterapia

-Duża ilość płynów

-Wspomagająco: 

Terapia NL-GHK-Cu

Gruźlica

-Kaszel

-Krwioplucie

-Ból w klatce piersiowej

-Gorączka

-Spadek masy ciała

-Dreszcze

-Zwiększona męczliwość

-Infekcja wywoływana przez bakterią o nazwie prątek gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis). -Antybiotyki

-Leki przeciwgruźlicze

-Wspomagająco: 

Terapia NL-GHK-Cu

POChP

-M​​ęczący kaszel

-Duszność

-Krótki oddech

-Ucisk w klatce piersiowej

-Świszczący oddech 

-Toczący się w płucach stan zapalny, najczęściej u palaczy 

-Hospitalizacja -Domięśniowe podanie leków

-Wspomagająco: 

Terapia NL-GHK-Cu

 

GHK-CU W CHOROBACH PŁUC 

Peptyd NL-GHK-Cu będący bezpiecznym i nietoksycznym peptydem wykazuje zdolność do aktywacji wielu szlaków pozwalających, za jego pomocą, na terapię, która pozwala na złagodzenie objawów występujących chorób układu oddechowego a w szczególności płuc. Dodatkowo, terapia peptydem NL-GHK-Cu pozwala na zachowanie zdrowego i prawidłowo funkcjonującego układu oddechowego i wszystkich jego elementów składowych. 

 

TERAPIA GHK-CU W PRZYPADKU OSTREGO USZKODZENIA PŁUC I NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ

Ostre uszkodzenie płuc (ALI), wraz z jego najcięższą postacią, zespołem ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), jest zaburzeniem ostrego zapalenia i uszkodzenia tkanek, które charakteryzuje się utratą integralności błony pęcherzykowo-włośniczkowej, nadmierną migracją neutrofili przeznabłonkowych i uwalnianiem mediatorów prozapalnych i cytotoksycznych doprowadzając do uszkodzenia płuc czego konsekwencją może być m.in. niewydolność oddechowa. 

 

Terapia peptydem NL-GHK-Cu:

Podczas przeprowadzanych badań wykazano, iż terapia peptydem NL-GHK-Cu zmniejszyła wytwarzanie reaktywnych form tlenu (ROS) oraz zwiększyła aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) przy jednoczesnym zmniejszeniu produkcji TNF-α i IL-6 poprzez tłumienie sygnalizacji NF-κB p65 i p38 MAPK, dzięki czemu peptyd osłabiał zmiany histologiczne płuc wywołane przez uszkodzenia oraz tłumił naciekanie komórek zapalnych do miąższu płuc powodując złagodzenie uszkodzenia płuc oraz eliminację zachodzącego w nich stanu zapalnego. Dodatkowo peptyd NL-GHK-Cu wspomagał procesy regeneracyjne po przebytym zapaleniu.

 

TERAPIA GHK-CU W PRZYPADKU ZWŁÓKNIENIA PŁUC 

Zwłóknienie płuc to schorzenie, które w konsekwencji stylu życia dotyczy, zazwyczaj, osób starszych, jednak objawy tego schorzenia można rozpoznać także u dzieci. Istnieje wiele czynników predysponujących do wystąpienia zwłóknienia płuc. Do najczęstszych przyczyn należą m.in. palenie papierosów, ekspozycja na szkodliwe pyły, czynniki środowiskowe oraz niektóre leki.

Terapia peptydem NL-GHK-Cu:

Sam peptyd GHK bez połączenia ze składnikiem miedziowym znalazł zastosowanie w degeneracyjnych neuropatiach i zaburzeniach, poprzez wygaszanie procesu peroksydacji. W połączeniu, kompleks NL-GHK-Cu dzięki przyłączonemu jonowi metalu aktywuje dysmutazę ponadtlenkową (SOD), która zależy od Cu i Zn, promując endogenne działanie jako przeciwutleniacz. Kompleks NL-GHK-Cu zmniejsza uszkodzenia oksydacyjne poprzez hamowanie stanu zapalnego i zmniejszenie uwalniania żelaza ferrytynowego w uszkodzonych tkankach. Dodatkowo NL-GHK-Cu zmniejsza wytwarzanie reaktywnych form tlenu (ROS), zwiększa aktywność SOD, a jednocześnie zmniejsza uwalnianie cytokin prozapalnych w ostrym uszkodzeniu płuc wywołanym poprzez ich zwłóknienie. 

 

TERAPIA GHK-CU W PRZYPADKU POChP

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest schorzeniem układu oddechowego, której przyczyny mają najczęściej charakter środowiskowy. Pacjenci chorujący na POChP odczuwają dolegliwości wynikające z zaburzonego przepływu powietrza przez płuca. Choroba sama w sobie posiada złe rokowania dlatego też ważna jest jej szybka diagnoza a w konsekwencji rozpoczęcie odpowiedniej terapii leczniczej i wspomagającej. 

 

Terapia peptydem NL-GHK-Cu:

Wykazano, iż kompleks NL-GHK-Cu wspierają przebudowę i restrukturyzację tkanki łącznej oraz moduluje ekspresję wielu genów, w tym regulację genów szlaku TGF-β. W ten sposób NL-GHK-Cu wykazuje zdolność do odwrócenia ekspresji kluczowych genów zawartych w sygnaturze genowej POChP czyli przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Ekspresja 127 genów była zmieniona u pacjentów z POChP. Cięższe objawy rozedmy były skorelowane ze stopniem zmiany ekspresji genów. Geny, których ekspresja była związana ze stanem zapalnym, uległy zwiększeniu, a geny zaangażowane w przebudowę i naprawę tkanek zostały znacznie obniżone. NL-GHK-Cu jest peptydem, który może odwrócić zmiany w ekspresji genów związane z destrukcją rozedmy płuc, takie jak zmniejszona aktywność genów zaangażowanych w szlak TGF-β w taki sposób, iż pod wpływem NL-GHK-Cu był w stanie zmienić wzorzec ekspresji genów na jego przeciwieństwo aktywując szlak TGF-β.

NL-GHKCu, dodatkowo może wykazywać korzystny wpływ na tkankę łączną. Fibroblasty  płuc pochodzące od pacjentów z POChP, które miały zaburzoną zdolność do skurczu i restrukturyzacji kolagenu, wspomagano terapią NL-GHK-Cu lub TGF-β. Obie cząsteczki przywróciły funkcję fibroblastów oraz podwyższyło ekspresję integryny beta 1.

 

 

PROTEKCYJNA I OCHRONNA ROLA NL-GHK-CU 

Stosowanie peptydu NL-GHK-Cu chroni tkankę płucną przed indukowanym ostrym uszkodzeniem płuc (ALI) i hamuje przenikanie komórek zapalnych do płuc. Peptyd NL-GHK-Cu zwiększył również aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), jednocześnie zmniejszając produkcję TNF-1 i IL-6 poprzez blokowanie aktywacji NFκB p65 i p38 MAPK (kinaza białkowa aktywowana mitogenami). Kinazy białkowe aktywowane mitogenami to enzymy kinazowe, które odgrywają kluczową rolę w sygnalizacji komórkowej. Szlaki P38 MAPK umożliwiają komórkom reagowanie na szeroki zakres zewnętrznych stresorów i wpływają na różnicowanie skóry, apoptozę, mobilność i ekspresję genów poprzez co można wykazać, iż terapia peptydem NL-GHK-Cu ma protekcyjny wpływ na układ oddechowy w organizmie ludzkim. 

 

 

LITERATURA

 1. Park JR, Lee H, Kim SI, Yang SR. The tri-peptide GHK-Cu complex ameliorates lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice. Oncotarget. 2016;7(36):58405-58417. doi:10.18632/oncotarget.
 2. W Ma, M Li, H Ma, W Li, L Liu, Y Yin, X Zhou, G Hou.Protective effects of GHK-Cu in bleomycin-induced pulmonary fibrosis via anti-oxidative stress and anti-inflammation pathways 2019. 10.1016/j.lfs.2019.117139
 3. Pickart L, Margolina A. Regenerative and Protective Actions of the GHK-Cu Peptide in the Light of the New Gene Data. Int J Mol Sci. 2018;19(7):1987. Published 2018 Jul 7. doi:10.3390/ijms19071987
 4. Michajlik A. Anatomia i fizjologia człowieka. Wydawnictwo PZWL.2009.

 

Wybierz swoją walutę
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Zastosuj kupon