Darmowa wysyłka w Polsce!

NL-Epithalon w układzie wzrokowym

NL-Epithalon w układzie wzrokowym

Terapia peptydem NL-Epithalon pozwala, zarówno na przywrócenie, zachowanie jak i ochronę prawidłowo funkcjonującego układu wzrokowego. Dodatkowo jest terapią, dzięki której następuje znaczne ograniczenie występowania chorób związanych z wiekiem a dokładniej stopniowemu pogorszeniu widzenia.

Streszczenie: układ wzrokowy jest jednym z najważniejszych układów. NL-Epithalon dzięki swojemu działaniu zapobiega powstawania wielu schorzeń układu wzrokowego oraz łagodzi przebieg występujących już dolegliwości tego układu.

Słowa kluczowe: NL-Epithalon; budowa oka; układ wzrokowy; siatkówka oka; plamka żółta; schorzenia układu wzrokowego; zwyrodnienie barwnikowe siatkówki; protekcja utrzymania prawidłowo funkcjonującego układu wzrokowego

 

Wprowadzenie

Oko jest jednym z najważniejszych narządów zmysłów. dostarcza około 80% informacji o otoczeniu. układ wzrokowy zawiera dwie najważniejsze funkcje i jest  to funkcja znajdująca zastosowanie jako aparat ruchowy oraz aparat ochronny. poprzez powyższe ważne jest zachowanie prawidłowo funkcjonującego układu wzrokowego. NL-Epithalon znajduje swoje zastosowanie w schorzeniach takich jak m.in. zapalenie rogówki, zwyrodnienie plamki żółtej czy jaskra. dodatkowo peptyd ten zwalcza wszelkie infekcje w obrębie gałki ocznej, przeciwdziała wystąpieniu jaskry i zaćmy, wywoływanej przez promieniowanie UV, czy nadmierny stres oksydacyjny oraz dolegliwości układu wzrokowego związanych z wiekiem.

 

BUDOWA OKA LUDZKIEGO

Oko jest jednym z najważniejszych narządów zmysłów. Dostarcza około 80% informacji o otoczeniu. Do procesu analizy odebranych przez oczy sygnałów angażowane jest ponad 10% wszystkich komórek nerwowych w mózgu. Dzięki temu, każdy człowiek nie tylko patrzy, ale też rozumie to, co widzi.

GAŁKA OCZNA

Narząd wzroku składa się z gałki ocznej, która odbiera wrażenia wzrokowe, dróg wzrokowych, które przewodzą bodźce wzrokowe oraz ośrodków wzrokowych w korze mózgu, w których obraz jest przetwarzany. W zdrowym oku, bez wady wzroku, gałka oczna ma kształt zbliżony do kuli o średnicy około 24 milimetrów i umiejscowiona jest w przedniej części oczodołu. Wypełniona jest w większości ciałem szklistym stanowiącą bezpostaciową substancje znajdującą się pod ciśnieniem, dzięki czemu gałka oczna zachowuje swój kulisty kształt. Sama gałka oczna składa się z trzech błon  tj. zewnętrznej błony włóknistej (twardówka i rogówka), środkowej naczyniowej (tęczówka, ciało rzęskowe, naczyniówka) oraz wewnętrznej (siatkówka). Najbardziej zewnętrzną warstwę tworzy nieprzezroczysta twardówka, która w części przedniej przechodzi w przezroczystą rogówkę. Razem stanowią one sztywny, ale elastyczny szkielet gałki ocznej. Rogówka dodatkowo jest głównym elementem załamującym światło w oku. Za rogówką bezpośrednio znajduje się tęczówka, która odpowiada za kolor oczu. Tęczówka posiada otwór zwany źrenicą, której szerokość zmienia się zależnie od natężenia światła. Pomiędzy rogówką, a tęczówką znajduje się komora przednia, wypełniona przeźroczystym płynem.

 

 

SIATKÓWKA I PLAMKA ŻÓŁTA

Wewnętrzna błona to siatkówka, która odbiera obraz. Siatkówka ma bardzo skomplikowaną budowę. Składa się z kliku warstw komórek, wśród których znajduje się warstwa komórek nabłonka barwnikowego, komórki fotoreceptorów (pręciki i czopki) oraz komórki nerwowe i glejowe. Pręciki odpowiadają za widzenie zmierzchowe, natomiast czopki za rozpoznawanie barw i widzenie dzienne. W centralnej części siatkówki znajduje się plamka żółta, która jest odpowiedzialna za najdokładniejsze widzenie, ponieważ jest miejscem skupienia największej ilości czopków. Pręciki występują zaś rozsiane na całej siatkówce, poza plamką żółtą. Nosowo, od plamki znajduje się tarcza nerwu wzrokowego, która pozbawiona jest komórek światłoczułych (jest niewrażliwa na światło) i jest miejscem połączenia komórek światłoczułych z nerwem wzrokowym.

 

FUNKCJE UKŁADU WZROKOWEGO

Układ wzrokowy zawiera dwie najważniejsze funkcje i jest  to funkcja znajdująca zastosowanie jako aparat ruchowy oraz aparat ochronny. Jako aparat ruchowy porusza gałką oczną, która z kolei poruszana jest przez sześć mięśni gałkoruchowych. Mięśnie utrzymują oczy w pozycji równoległej i umożliwiają ruchy gałek ocznych. Większym odchyleniom gałki ocznej towarzyszy najczęściej wykonanie ruchu całą głową. Jako aparat ochronny spełnia rolę ochronną dzięki takim elementom jak oczodoły, powieki rzęsy, spojówka oraz narząd łzowy. Oczodół, czyli twarda osłona, chroniąca przed urazami mechanicznymi. Powieki i rzęsy, które chronią oko przed nadmiarem światła, urazami, zanieczyszczeniami oraz pełnią ważną funkcję podczas nawilżania oka. Obie powieki (górna i dolna) posiadają rzęsy, które pomagają chronić oko zwłaszcza przed różnego rodzaju pyłkami i kurzem. Powieki poruszają się odruchowo oraz zgodnie z wolą. Reakcje odruchowe mają miejsce w sytuacjach zagrożenia oka, np. gdy wieje silny wiatr i niesie ze sobą piasek czy pył, bądź jest zbyt ostre światło. Wtedy mrużymy oczy, poprzez przymykanie powiek, albo nimi mrugamy. To ostatnie ma także znaczenie w przypadku nawilżania oka, gdyż powieki mrugając, rozprowadzają łzy, oczyszczając jednocześnie oko z zanieczyszczeń. Spojówka to przezroczysta błona śluzowa, która wyściela wewnętrzną stronę powieki i przednią powierzchnię gałki ocznej. Narząd łzowy ma za zadanie produkcję filmu łzowego, który jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania gałki ocznej. W skład narządu łzowego wchodzą gruczoł łzowy oraz drogi odprowadzające: kanaliki łzowe, woreczek łzowy i przewód nosowo-łzowy. Gruczoł łzowy leży powyżej kąta bocznego szpary powiek. Dzieli się na dwie części: większą część oczodołową oraz mniejszą powiekową. Droga odprowadzająca łzy rozpoczyna się w pobliżu kąta przyśrodkowego szpary powiekowej, gdzie na krawędzi tylnej każdej z powiek znajduje się brodawka łzowa, a na jej szczycie punkt łzowy. Z każdego z punktów prowadzi kanalik łzowy do woreczka łzowego. Ku dołowi woreczek łzowy przechodzi w przewód nosowo-łzowy. Film bierze udział w wielu procesach, w tym: rozpuszcza i zmywa szkodliwe substancje z powierzchni oka, działa bakteriobójczo i bakteriostatycznie, bierze udział w metabolizmie rogówki i utrzymuje gładką powierzchnię rogówki. 

 

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE SCHORZENIA NARZĄDU WZROKOWEGO

 

Dolegliwości Leczenie/Terapie
Zapalenie rogówki, twardówki, tęczówki Najczęściej stosuje się leki podawane na oko lub doustnie. Ignorowane zapalenia mogą prowadzić do owrzodzeń, perforacji i zmętnień. Pomimo leczenia mają często tendencję do nawracania-Wspomagająco: 

Terapia NL-Epithalon

Odwarstwienie siatkówki Odwarstwienie można leczyć operacyjnie. Na przebieg leczenia duży wpływ ma czas interwencji od pierwszych objawów. Podjęcie szybkich działań, umożliwia zachowanie widzenia-Wspomagająco: 

Terapia NL-Epithalon

Zwyrodnienie plamki żółtej -Leczenie uzależnione jest od postaci choroby. Postać sucha rozwija się stosunkowo powoli i łagodnie. Stanowi ona zdecydowaną większość przypadków. Występuje również postać wysiękowa, która nawet w ciągu kilku dni może prowadzić do znacznej utraty widzenia. Leczy się ją za pomocą iniekcji środka zatrzymującego rozwój choroby do wnętrza oka. Środki stosowane w leczeniu zwyrodnienia plamki żółtej, wykazują się dobrą skutecznością. Stosuje się je w znieczuleniu miejscowym, zatem nie wywołują dolegliwości bólowych u pacjentów

 

-Wspomagająco: 

Terapia NL-Epithalon

Jaskra Jaskrę leczy się farmakologicznie, z pomocą kropli do oczu, laserem lub operacyjnie-Wspomagająco: 

Terapia NL-Epithalon

Zaćma -Zaćmę podobnie jak jaskrę leczy się odpowiednio dobranymi kroplami do oczu lub za pomocą leczenia operacyjnego

-Wspomagająco: 

Terapia NL-Epithalon

 

ZWYRODNIENIE BARWNIKOWE SIATKÓWKI

Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, określane też mianem retinopatii barwnikowej i dystrofii pręcikowo-czopkowej, to choroba dziedziczna z grupy dystrofii siatkówki. Podczas jej rozwoju dochodzi do zaniku komórek fotoreceptorowych, czyli elementów światłoczułych. Należą do nich skupione na obwodzie siatkówki pręciki wykrywające intensywność otoczenia, umożliwiające widzenie o zmierzchu i pozwalające na dostrzeganie ruchu przedmiotów oraz czopki położone głównie w tylnej części gałki ocznej, które odpowiadają za wykrywanie barw i widzenie w świetle dziennym. Do innych schorzeń siatkówki oka zalicza się m.in. zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem oraz zwyrodnienie kraciaste często występujące u osób z odwarstwieniem siatkówki. Przyczyną zwyrodnienia siatkówki oka są odziedziczone wadliwe geny. Retinopatia barwnikowa może być dziedziczona w różnorodny sposób. Jeśli zostanie przekazana autosomalnie dominująco, ma łagodniejszy przebieg i nie zaburza widzenia w znacznym stopniu aż do 50.-60. roku życia. 

 

NL-EPITHALON W BARWNIKKOWYM ZWYRODNIENIU SIATKÓWKI

Według badań NL-Epithalon przedłuża funkcjonalną integralność siatkówki oka z dziedzicznym barwnikowym zapaleniem siatkówki. Dodatkowo poprawia funkcje wzrokowe u pacjentów z występującymi objawami osłabienia wzroku związanymi z występowaniem zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem oraz zwyrodnienia kraciaste często występującego u osób z odwarstwieniem siatkówki. Profil działania NL-Epithalonu, na funkcjonowanie siatkówki, polega na intensyfikacji aktywności bioelektrycznej i funkcjonalnej siatkówki, dzięki zachowaniu jej struktury morfologicznej. Terapia wspomagająca za pomocą NL-Epithalon u osób ze zmianami zwyrodnieniowymi siatkówki daje pozytywny efekt kliniczny w 90% przypadków. Analiza działania NL-Epitahlonu sugeruje, że tetrapeptyd uczestniczy w mechanizmach transkrypcji wspólnych dla nasady i siatkówki.

 

NL-EPITHALON W PROTEKCJI UTRZYMANIA PRAWIDŁOWO FUNKCJONUJĄCEGO UKŁADU WZROKOWEGO

NL-Epihalon stanowi silny przeciwutleniacz ochraniający oczy przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Możemy dostarczać go do organizmu, poprzez spożycie go w formie kapsułek. Wpływa on na zabezpieczanie zasobów kolagenu znajdującego się w rogówce oka, co przyczynia się do utrzymania jej odpowiedniej kondycji. Zwalcza wszelkie infekcje w obrębie gałki ocznej, przeciwdziała wystąpieniu jaskry i zaćmy, wywoływanej przez promieniowanie UV, czy nadmierny stres oksydacyjny. 

 

BIBLIOGRAFIA

 

1.V.Kh Khavinson, Peptides and Ageing. 2002; 3:11-144

 

2.V.Khavinson, M.Razumovsky, S.Trofimova, R.Grigorian, A.Razumovskaya, Pineal-regulating tetrapeptide epitalon improves eye retina condition in retinitis pigmentosa, 2002; 365-8

Wybierz swoją walutę
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Zastosuj kupon