bpc9

Leczenie bólu. Przeciwbólowe zastosowanie terapii peptydem BPC-157

Streszczenie: Zjawisko bólu, należące do uciążliwych zmian występujących w naszym organizmie prowadzi do zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu. Odpowiednio dobrana terapia, w zależności od nasilenia i objawów może prowadzić od jego uśmierzenia. Terapia peptydem BPC-157 jest nowoczesną terapią, której działanie przeciwbólowe zostało udowodnione podczas przeprowadzonych badań.

Słowa kluczowe: ból; terapia BPC-157; ból ostry; ból przewlekły; ból fantomowy; ból rdzeniowy; ból wzgórzwy; leki przeciwbólowe

Wykaz skrótów: BPC- body protection compound; OUN- Ośrodkowy Układ Nerwowy

Czym jest ból?

Zjawisko bólu, charakteryzowane jest jako nieprzyjemne doznanie zarówno zmysłowe jak i emocjonalne i związane jest z rzeczywistym bądź potencjalnym uszkodzeniem ciała. Ból powstaje w następstwie podrażnienia receptorów bólowych (nocyceptorów) lub w skutek obniżenia progu pobudliwości tych receptorów czyli tzw ból receptorowy, a także w przypadku uszkodzenia struktur układu nerwowego, czy bez towarzyszącego uszkodzenia tkanek. Przewodzenie i powstawanie bólu przebiega podczas przewodzenia nerwów obwodowych takich jak włókna C I włókna A-delta. (Rys.1) Proces powstawania bólu obejmuje takie etapy jak: transdukcja, przewodzenie, modulacja i percepcja.

Rysunek 1. Mechanizm powstawania bólu

Funkcja bólu

Jako podstawową funkcję bólu uznaje się jego funkcję ostrzegawczo-ochronną. Funkcja ostrzegawcza informuje nas o zagrażającym uszkodzeniu tkanek, co prowadzi do behawioralnej i odruchowej odpowiedzi organizmu pozwalającej na ograniczenie skutków wynikających z możliwego uszkodzenia. Uszkodzenie tkanek powoduje zainicjowanie bólu w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym. Dodatkowo jako funkcji ochronnej bólu przypisuje się zminimalizowanie możliwości dalszych uszkodzeń poprzez ograniczenie aktywności.

Patomechanizm bólu

Ból ostry

Ból ostry pełni przede wszystkim funkcję ochronną, informując organizm o rzeczywistym uszkodzeniu tkanek. Organzm na ten typ bólu reaguje silną reakcą stresową np wzrostem ciśnienia krwi. Ból ostry należy do nieprzyjemnego rodzaju bólu o wysokiej skali natężenia i sile.

Ból przewlekły

Ból przewlekły dotyczy procesów bólowych towarzyszących przez dłuższy okres czasu. Uznaje się go niekiedy za chorobę, która wymaga specjalistycznej terapii. U pacjentów występują objawy związane z zaburzeniami fizjologicznymi, psychologicznymi i społecznymi.

Przewlekły ból receptorowy

Ten rodzaj bólu występuje podczas towarzyszącej choroby zwyrodnieniowej stawów, bólach kręgosłupa, osteoporozy czy fibromialgii.

Przewlekły ból neuropatyczny

Ból neuropatyczny występujący przewlekle, spowodowany jest uszkodzeniem układu nerwowego, rdzenia kręgowego lub nerwów obwodowych. Urazami, które mogą spowodować wystąpienie tego rodzaju bólu są m.in. niedokrwienie, uszkodzenie struktur nerwowych czy promieniowanie.

Ból fantomowy

Ból fantomowy jest to ból występujący po amputacji całej bądź części kończyny. Osoba po amputacji odczuwa stałą obecność usuniętej kończyny i odczuwalny w tym miejscu ból. Ból ten może dotyczyć dodatkowo bólowi po usunięciu zęba.

 

Złożone wieloobjawowe miejscowe zespoły bólowe

Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I (odruchowa dystrofia współczulna)

Zespoły bólowe typu I charakteryzuje miejscowy zespół bólowy, pojawiający się po urazie inicjującym, niebędącym uzależnionym do obszaru unerwienia pojedynczego nerwu obwodowego a jego nasilenie jest nieproporcjonalne do urazu. Bólowi towarzyszą m.in. obrzęk czy potliwość w miejscu występowania bólu.

Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu II (kauzalgia)

Kauzalgia charakteryzuje się wystąpieniem piekącego bólu, allodynii lub hiperalgezji zazwyczaj w obszarze ręki lub stopy, po częściowym uszkodzeniu nerwu lub jednego z jego głównych odgałęzień. Objawy pojawiają się natychmiast po uszkodzeniu nerwu z wyjątkami gdy ich ujawnienie może się opóźnić nawet o kilka miesięcy. Bólowi towarzyszy m.in duża wrażliwośc na temperature i jej zmiany.

Ból rdzeniowy

Ból towarzyszący jak sama nazwa wskazuje, podczas uszkodzenia rdzenia kręgowego. Ból występuje w tym przypadku w różnym nasileniu, nie przebiega on natomiast łagodnie. Pacjenci odczuwają silny bądź bardzo silny ból w obrębie rdzenia.

Ból wzgórzowy

Ból wzgórzowy dotyczy uszkodzeń pnia mózgu oraz wyższych pięter OUN. Dochodzi w tym przypadku do bólu ośrodkowego o różnym nasileniu, charakteryzującym się bólami głowy.

Podział leków przeciwbólowych

W zależności od profilu działania i dolegliwości leki przeciwbólowe możemy podzielić na: Analgetyki nieopioidowe (paracetamol, metamizol), słabe opioidy (tramadol kodeina) i silne opioidy (morfina, fentanyl)

Terapia peptydem BPC-157 zaliczana jest do terapii przeciwbólowych. Nie jest zakwalifikowana do żadnej grupy ze wzgldu na swoja innowacyjność, jenak wykazuje bardzo silne działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Mechanizm działania leków przeciwbólowych

W zależności od, grupy leków i dolegliwości bólowych, mechanizm ich działania będzie różnił się od siebie. Leki z grupy nieopioidowych (NLPZ) działają na stan zapalny podrażniając receptory bólowe hamując produkcję cyklooksygenazy niezbędnego do syntezy prostaglandyn jako cząsteczek znajdujących się we wszystkich tkankach i płynach ustrojowych. Opioidy działają z kolei na receptory opioidowe w mniejszym i większym stopniu, w zależności czy są to słabe opioidy czy silnie działające. Mechanizm ich działania opiera się na przyłączeniu cząsteczki leku do receptorów opioidowych przez co dochodzi do hiperpolaryzacji co prowadzi do zmniejszenia pobudliwości komórek nerwowych receptora a co za tym idzie uśmierzają ból.

Przeciwbólowa terapia BPC-157

Według przeprowadzonych badań polegających na interakcji między lekiem dopaminergicznym a opioidem, BPC-157 wykazuje działanie anty receptorowe. Dzięki działaniu peptydu dochodzi do antagonizacji bólu. Dodatkowo działanie przeciwbólowe BPC-157 zauważalne zostało w bardzo małej dawce i w krótkim czasie. Działanie BPC 157 opiera się na działaniu poprzez centralny układ dopaminergiczny. Powyższe badania wykazują, iż peptyd BPC-157 jest innowacyjną metodą leczenia bólu o różnym nasileniu oraz bólu o różnej klasyfikacji. Działanie przeciwbólowe BPC-157 poglądowo zostało przedstawione na schemacie (Rys.2)

Rysunek 2. Hamowanie bólu za pomocą terapii BPC-157

Podsumowanie

Ból jest objawem towarzyszącym nam w codziennym życiu. Jego występowanie obniża nasze samopoczucie zarówno fizyczne jak i psychiczne dlatego tak ważna jest odpowiednia terapia pozwalająca na jego uśmierzenie. Zarówno terapia poznanymi już lekami jak i terapia peptydem BPC-157 przynosi oczekiwane rezultaty. Dodatkowo stosowanie peptydu BPC-157 pozwala na eliminację bólu o ró znym nasileniu, stosując mała dawkę, która rzynsi oczekiwany skutek terapeutyczny nie powodując uzależnienia i działając w sposób bezpieczny.

Bibliografia

1.Sikiric.P, Hahm.K, Blagaic.A, Tvrdeic.A, Pavlov.K, Andrea Petrovic.A, Brain-gut Axis and Pentadecapeptide BPC 157: Theoretical and Practical Implications. 2016, 14, 857-865; DOI:10.2174/1570159X13666160502153 022

2.Żylicz.Z, Krajnik.M, Jak powstaje ból? Neurofizjologia bólu. 2003, 2, 1, 49–56.

Wybierz swoją walutę
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Zastosuj kupon