Zestaw 3 produktów

Dawkowanie peptydów

Dawkowanie peptydów różniące się w zależności od masy ciała

Dawkowanie NL-Peptydów jest uzależnione od masy ciała, ponieważ rozmieszczanie ich stężenia w organizmie u osób z wagą do 100 kg różni się od rozmieszczania u osób z wagą powyżej 100 kg. Dawkowanie zależne od wagi jest związane m.in. z dystrybucją peptydów w tkance tłuszczowej osoby przyjmującej peptyd. Ważne jest stosowanie się do zalecanych dawek, ponieważ zbyt małe stężenie peptydu w organizmie (stężenie subterapeutyczne) nie przyniesie oczekiwanego działania terapeutycznego. Z kolei zbyt wysokie stężenie peptydu (stężenie toksyczne), w dawce większej niż zalecana, może być szkodliwe dla organizmu. Odpowiednie stężenie peptydu, w zalecanej dawce, przynosi oczekiwany efekt terapeutyczny.

Zapobiegawcze/Prewencyjne działanie peptydów

Zapobiegawcze/Prewencyjne stosowanie każdego z peptydów związane jest działaniem ochronnym dla organizmu. W przypadku m.in. urazów sportowych, urazów kostno-stawowych, czy urazów skóry, aby im zapobiec bądź zapobiec ich ponownemu powstawaniu wystarczy prewencyjne przyjmowanie 1 kapsułki peptydu NL-BPC-157 u osób z wagą do około 100 kg i 2 kapsułek w przypadku osób z wagą przekraczającą 100 kg. Kolejno, w przypadku m.in. chorób skóry, wykwitów skóry, czy zmarszczek, aby im zapobiec bądź zapobiec ich ponownemu powstawaniu wystarczy prewencyjne przyjmowanie 1 kapsułki peptydu NL-GHK-Cu u osób z wagą do około 100 kg i 2 kapsułek w przypadku osób z wagą przekraczającą 100 kg. Przy występujących problemach związanych ze starzeniem organizmu m.in. przy zanikach pamięci, chorobach związanych z wiekiem czy osteoporozie, aby im zapobiec bądź zapobiec ich ponownemu powstawaniu wystarczy prewencyjne przyjmowanie 3 kapsułek peptydu NL-Epithalon u osób z wagą do 100 kg, a także u osób z wagą przekraczającą 100 kg. W przypadku peptydu NL-Selank jego działanie prewencyjne pozwala na zachowanie prawidłowych procesów poznawczych, czy zapobieganie utraty energii. Dawkowanie NL-Selank w przypadku prewencji przedstawia się następująco: 1 kapsułka NL-Selank w przypadku osób ważących do 100 kg oraz 2 kapsułki u osób ważących ponad 100 kg. NL-Semax wpływa na zapobieganie osłabienia wydajności organizmu, ograniczenie występowania stresu oraz powstawania problemów ze strony układu wzrokowego. Dawkowanie zapobiegawcze NL-Semax to 1 kapsułka w przypadku osób ważących do 100 kg oraz 2 kapsułki u osób ważących ponad 100 kg. W ostatnim przypadku, przy występujących problemach związanych z pamięcią i funkcjonowaniem układu nerwowego, zastosowanie znajduje peptyd NL-Cortagen, którego dawkowanie w przypadku osób ważących do 100 kg wynosi 1 kapsułkę, a w przypadku osób ważących ponad 100 kg wynosi 2 kapsułki.

Pourazowe/Regeneracyjne dawkowanie peptydów

Pourazowe/Regeneracyjne stosowanie każdego z peptydów związane jest z regeneracyjnymi i odbudowującymi właściwościami każdego z nich. W przypadku m.in. urazów sportowych, urazów kostno-stawowych czy urazów skóry aby doszło do ich regeneracji wystarczy przyjmowanie 2 kapsułek peptydu NL-BPC-157 u osób z wagą do około 100 kg i 3 kapsułek w przypadku osób z wagą przekraczającą 100 kg. Kolejno, w przypadku m.in. chorób skóry, wykwitów skóry czy zmarszczek, aby doszło do ich regeneracji wystarczy prewencyjne przyjmowanie 2 kapsułek peptydu NL-GHK-Cu u osób z wagą do około 100 kg i 3 kapsułek w przypadku osób z wagą przekraczającą 100 kg. W kolejnym przypadku, przy występujących problemach związanych ze starzeniem organizmu m.in. przy zanikach pamięci, czy chorobami związanych z wiekiem, aby doszło do wsparcia ich eliminacji wystarczy prewencyjne przyjmowanie 3 kapsułek peptydu NL-Epithalon u osób z wagą do 100 kg, a także u osób z wagą przekraczającą 100 kg. W przypadku peptydu NL-Selank jego działanie regeneracyjne pozwala na poprawę funkcji kognitywnych, czy regenerację układu nerwowego. Dawkowanie NL-Selank w przypadku prewencji przedstawia się następująco: 2 kapsułki NL-Selank w przypadku osób ważących do 100 kg oraz 3 kapsułki u osób ważących ponad 100 kg. NL-Semax pozwala na regenerację organizmu w przypadku występowania przewlekłego lęku i stresu, podczas problemów związanych z funkcjami poznawczymi, a także podczas regeneracji organizmu w momencie gorszego samopoczucia . Dawkowanie zapobiegawcze NL-Semax to 2 kapsułki w przypadku osób ważących do 100 kg oraz 3 kapsułki u osób ważących ponad 100 kg. W ostatnim przypadku, przy występujących problemach związanych z pamięcią i funkcjonowaniem układu nerwowego, zastosowanie znajdują regeneracyjne funkcje peptydu NL-Cortagen, którego dawkowanie w przypadku osób ważących do 100 kg wynosi 2 kapsułki, a w przypadku osób ważących ponad 100 kg wynosi 3 kapsułki.

Jaka jest pora przyjmowania peptydów w zależności od występowania dolegliwości ze strony układu pokarmowego?

Pora przyjmowania peptydów różni się ze względu na występowanie dolegliwości ze strony układu pokarmowego. (m.in.wrzody żołądka, zespół nieszczelnego jelita, zgaga i nadkwaśność). Przyjmowanie peptydów na czczo powoduje szybszy wzrost ich stężenia we krwi. Przyjmowanie peptydów po posiłku powoduje wolniejszy wzrost ich stężenia we krwi, jednak eliminuje ryzyko podrażnienia żołądka, który jest na nie szczególnie wrażliwy w związku z towarzyszącymi dolegliwościami ze strony układu pokarmowego.

Jak długo można przyjmować peptydy?

NL-Peptydy można przyjmować przez cały czas, bez konieczności przerwy. Należy pamiętać o zmianie dawkowania w przypadku m.in. wzrostu wagi ciała (do powyżej 100 kg) lub jej zmniejszeniu (poniżej 100
kg). Zmiana dawkowania dotyczy również okresów kiedy nasz organizm potrzebuje prewencji- działania zapobiegawczego czy regeneracyjnego podczas urazów, wzmożonej aktywności fizycznej czy uszkodzeń.

Przedstawienie NL-Peptydów jako wsparcie we wspomaganiu w różnych dolegliwościach
wraz z synergistycznym profilem ich działania

Wybierz swoją walutę
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Zastosuj kupon